Dungvt 60
Mã số thành viên: 99870
Tham gia từ: 12/11/2012
Điện thoại: 09890
Địa chỉ: TP Vung Tau - Bà Rịa Vũng Tàu
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
FISHER 250tx - 450T - 500tx - 800T -LOA AR4x -AR2a - AR3...

 VIP Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 16:36 08/09/18  ○ Cập nhật lúc 05:57 Hôm qua
 2 Bình Luận
REVOX A-77mk3 ( DOLBY ) 4track...

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:37 03/03/19  ○ Cập nhật lúc 12:36 12/03/19
Băng Cassette MAXELL Nhiều Loại ...

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:53 15/01/19  ○ Cập nhật lúc 12:36 12/03/19
REVOX B-215...Máy Đẹp Xuất Sắc.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:36 11/03/19  ○ Cập nhật lúc 12:36 12/03/19
Băng BASF - REVOX - MAXELL - AGFA - MEMORY 10inch Reel Nhôm Rất Đẹp.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:35 26/02/19  ○ Cập nhật lúc 05:55 27/02/19
REVOX H-11...Máy Hiếm Gặp.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 20:35 24/02/19  ○ Cập nhật lúc 20:37 24/02/19
REVOX B-710...Máy Tuyệt Đẹp.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:13 17/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:14 17/02/19
REVOX B-77mkII ( 4 track )...Máy Tuyệt Đẹp.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 22:07 22/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:18 15/02/19
Loa AR3 Căng Cước - AR4x - AR2ax...

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 16:59 14/02/19  ○ Cập nhật lúc 13:19 15/02/19
AR2ax Bánh Bò...Loa Rất Đẹp

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:39 11/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:40 11/02/19
SONY cdp-555ESJ ...Máy Rất Đẹp.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:48 25/01/19  ○ Cập nhật lúc 20:14 27/01/19