Lâm Vĩnh Quý 31
Mã số thành viên: 89812
Tham gia từ: 25/07/2012
Điện thoại: 09088
Địa chỉ: 1458/1 hoài thanh f14q8 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Amp Đèn Lua 4040C, loa Kef reference 101

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:33 Hôm nay  ○ Cập nhật lúc 21:48 Hôm nay
Amp Pathos classic one mkiii, Amp Bộ Sugden T48 và A48MKII

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 19:38 22/02/19  ○ Cập nhật lúc 20:38 Hôm nay
Bộ pre pow Fase 2.0 ( Ý) , Amp Luxman L570XS

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 10:44 11/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:10 Hôm nay
Cd Musical fidelity CDT ( Anh ) Pre pow Anthem

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 11:06 14/02/19  ○ Cập nhật lúc 12:36 Hôm nay
 1 Bình Luận
Cd Lindmann Cd1 SE, Cd Pioneer T-07A ,

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 11:56 10/02/19  ○ Cập nhật lúc 12:36 Hôm nay
Loa Spendor SP2, loa Linn katan, loa Dynaudio audience 42

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 09:41 10/02/19  ○ Cập nhật lúc 10:15 Hôm nay
Loa Beovox 4000, Beovox 3000, Amp Pioneer SA 710, SA 810,

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 22:36 04/03/19  ○ Cập nhật lúc 10:15 Hôm nay
Amp Saxon A500, Pow Luxman M300

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:30 10/02/19  ○ Cập nhật lúc 10:15 Hôm nay
Loa Isophon HSB 30/8, Loa Sonus faber concertino ,
9.600.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 22:26 24/02/19  ○ Cập nhật lúc 09:11 Hôm nay
Cd Luxman D-109 , loa Phap Cabasse Bisqueni M2
5.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:49 10/02/19  ○ Cập nhật lúc 09:10 Hôm nay
 1 Bình Luận
Cd Revox H2, cd Revox B226, Pre Arcam alpha 9

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 16:07 16/03/19  ○ Cập nhật lúc 09:10 Hôm nay
Cặp kèn JBL LE85 , Amp Đen Cary SLI-30

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:02 10/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:08 Hôm qua