Lâm Vĩnh Quý 30
Mã số thành viên: 89812
Tham gia từ: 25/07/2012
Điện thoại: 09088
Địa chỉ: 1458/1 hoài thanh f14q8 - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Amp Đèn LUA 4040C; Amp Sugden Mystro; Cd Audiolab 8000CD

UHPPhố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 22:54 11/01/19  ○ Cập nhật lúc 19:58 12/01/19
Cd Pioneer T-06, Loa Dynaudio audience 42, Loa reference 3A ( Pháp)
6.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 22:35 16/04/18  ○ Cập nhật lúc 18:58 Hôm qua
Cd Philips 960, Amp Revox B750 MKII
15.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 22:18 07/09/18  ○ Cập nhật lúc 18:58 Hôm qua
Cd Marantz cd 60, Đầu cd Yamaha 1050, Đầu Cryus dad 7
6.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 18:07 02/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:35 Hôm qua
Pow Luxman M150 , Đầu Akai 630d
10.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:34 12/08/18  ○ Cập nhật lúc 13:35 Hôm qua
Pre/Pow audio Anologue ( Ý) , Cd Marantz 67MKII SE

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:05 01/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:34 Hôm qua
Bộ Sugden Tuner T48 Amp A 48, Amp Alchemist kraken Apd6a

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:02 10/09/18  ○ Cập nhật lúc 11:39 Hôm qua
Loa Harbeth monitor MKIII , Amp Arcam A90
20.000.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 12:45 24/09/18  ○ Cập nhật lúc 11:39 Hôm qua
Pre pow AVM competition, Amp Creek Classic 5350 SE,

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 23:27 19/02/18  ○ Cập nhật lúc 09:34 Hôm qua
Loa Linn katan, Cd Revox B226S
16.000.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 14:24 23/12/18  ○ Cập nhật lúc 09:33 Hôm qua
Đầu cassette Akai GXC-760D, Loa Vandersteen 2ce signature ii

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 23:26 13/08/18  ○ Cập nhật lúc 07:08 Hôm qua
Cd Kenwood L-D1, Pre pow Arcam alpha

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 15:03 06/10/18  ○ Cập nhật lúc 10:34 19/01/19