Nhơn 188
Mã số thành viên: 66753
Tham gia từ: 26/07/2011
Điện thoại: 0974.43.
Địa chỉ: 17 Núi Thành TP Đà Nẵng - Đà Nẵng
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
CD accuphase dp-57 dp-78 luxman D-10 marantz 80 1500AE 1650AR 1650AL sony x777es revox b22

UHPPhố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 05:50 18/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:31 Hôm nay
Monoblock CARVER Seven 9T meridian 605 pre đèn pow bán dẫn ModWright LS100 EQ victer 70

UHPPhố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 05:42 12/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:43 Hôm qua
Loa JBL 4430 Pioneer cs-99A tannoy Westminster RW b&w 804 nautilus 684 683 amply scott 399

UHPPhố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 05:19 11/03/19  ○ Cập nhật lúc 16:26 22/03/19
 1 Bình Luận
Pre pow luxman c7f m7f amp sansuig4700 g9700 đènAPS403 SABAStudioIIA accuphase e203 e305

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 16:15 Hôm nay  ○ Cập nhật lúc 16:16 Hôm nay
Amply peonoeer sx-850 1980 sansui 7070 9090 9090DB 2000a 5000a 5000x 5500 marantz1150 mkii

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 23:23 02/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:31 Hôm nay
Thanh lý 3 cặp chân loa , tannoy , ATEAC cổ Loa sansui sp-3500 bose M5 seri 3

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 06:36 11/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:31 Hôm nay
Loa JBL RM-10ii RM-101

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 01:35 11/11/18  ○ Cập nhật lúc 13:43 Hôm qua
Trang amply , cd , loa và các mặt hàng khác đã bán để vào xem tham khảo

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 10:31 02/04/18  ○ Cập nhật lúc 06:59 02/10/18