Nhơn 188
Mã số thành viên: 66753
Tham gia từ: 26/07/2011
Điện thoại: 0974.43.
Địa chỉ: 17 Núi Thành TP Đà Nẵng - Đà Nẵng
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Amply sansui G-801 G-8700db 2000a 5000a 5000x 9090 5500 pioneer sx-1980 1250 950

UHPPhố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 20:59 09/01/19  ○ Cập nhật lúc 18:09 Hôm qua
Loa bose M5 seri3 bose 501 seri 5 beovox-5700 AR-2x pioneer cs-f7000 JBL RM-10ii RM-101

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 01:35 11/11/18  ○ Cập nhật lúc 18:09 Hôm qua
Rre tandberg 3038A Pow đèn Luxman MQ36 đèn leben sc-600 scott 399 Monoblock Meridian 605

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 16:18 12/12/18  ○ Cập nhật lúc 18:09 Hôm qua
Loa boseM5seri3 bose501seri 5 beovox5700 AR2x sansui3500 amply Telefunken HR5500 SE đèn

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:37 26/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:45 20/01/19
CD accuphase 57 marantz 80 67kmii Denon 1650G 1500AE 1650AR 1650AL sony x777es revox b22

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 23:48 22/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:45 20/01/19
Amply deno 2000ii 1090g 500 ADC A2080E CD denon1500AE 1650AL 1650ar marantz 80 giảm giá

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:02 26/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:45 20/01/19
Loa b&w 804nautilus

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:13 09/11/18  ○ Cập nhật lúc 19:04 19/01/19
Monoblock CARVER Seven 9T meridian 605 pre đèn pow bán dẫn ModWright LS100 amply đènSE

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:37 26/11/18  ○ Cập nhật lúc 19:03 19/01/19
Cặp chân loa Tannoy , loa AR4 , hộp gỗ rin và mặt nạ đầu deck sanssui thanh lý .

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:28 26/09/18  ○ Cập nhật lúc 13:20 18/01/19
Amply sansui 5000a 5000x 9090 concept 16.5 marantz 1150 mkii pow đèn dynakit

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 23:01 23/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:19 18/01/19
Trang amply , cd , loa và các mặt hàng khác đã bán để vào xem tham khảo

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 10:31 02/04/18  ○ Cập nhật lúc 06:59 02/10/18