Phạm đình toản 2
Mã số thành viên: 326966
Tham gia từ: 23/09/2018
Điện thoại: 09874
Địa chỉ: 236/3 đường Thái phiên p8 q11 HCM - Tp. Hồ Chí Minh
Chuyên Kinh doanh dây tín hiệu âm thanh hàng bãi
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Chuyên Kinh doanh dây tín hiệu âm thanh hàng bãi, giá cả rất hợp lý
175.000 ₫


 VIP Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 20:44 05/10/18  ○ Cập nhật lúc 18:53 Hôm nay
 1 Bình Luận
Bộ av notdos xịn , lõi bạc
5.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 15:13 Hôm nay  ○ Cập nhật lúc 19:09 Hôm nay
Dây nguồn rin về audioquet mỹ ,NRG2
1.700.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 15:21 Hôm nay  ○ Cập nhật lúc 19:08 Hôm nay
Bộ dây av hiệu balanced
450.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 16:26 09/10/18  ○ Cập nhật lúc 18:52 Hôm nay
Dây av hiệu wbt 2020 đức xịn
750.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 18:51 25/12/18  ○ Cập nhật lúc 18:52 Hôm nay
Dây loa bạc quân sự Mỹ , xịn
90.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 18:05 16/10/18  ○ Cập nhật lúc 18:51 Hôm nay
 2 Bình Luận
Bộ av loi bạc, wbt 999 gemany
600.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 19:49 03/12/18  ○ Cập nhật lúc 18:51 Hôm nay
Dây nguồn notdos bạc , dây xịn
5.900.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 17:02 Hôm qua  ○ Cập nhật lúc 15:15 Hôm nay
Bộ av hàng bãi dài 3m , phụ hợp súp điện,gi ta điện
90.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 17:41 04/11/18  ○ Cập nhật lúc 15:04 Hôm nay
Bộ av monter hàng bãi
145.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:06 29/09/18  ○ Cập nhật lúc 15:04 Hôm nay
Bộ av hiệu APC bãi mỹ
175.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:23 13/12/18  ○ Cập nhật lúc 15:04 Hôm nay
__ dây loa BELDEN bãi mỹ
55.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:35 28/09/18  ○ Cập nhật lúc 15:03 Hôm nay
Dây nguồn KS của đan mạch , hàng rin đầu đúc
1.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 14:54 30/10/18  ○ Cập nhật lúc 15:03 Hôm nay
Dây loa monter xịn, made in USA
55.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 18:21 05/03/19  ○ Cập nhật lúc 11:17 Hôm nay
Dây loa western ,quan sự mỹ , dây bạc xịn
100.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 18:54 03/03/19  ○ Cập nhật lúc 11:17 Hôm nay
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau