Nguyen Trung 21
Mã số thành viên: 198584
Tham gia từ: 18/07/2015
Điện thoại: 09342
Địa chỉ: 25/3 Nguyễn Phi Khanh.Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Audio...đam mê không giới hạn
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
CD Arcam alpha 9,Arcam cd 73,Meridian 207A/207b,Naim 3.5,Revox S22

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:51 01/03/19  ○ Cập nhật lúc 06:52 Hôm nay
Bộ Dac+Buffer+supp ly Musical Fidelity X-24K, X-Cans,Buffer IFI Itube

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 21:36 01/03/19  ○ Cập nhật lúc 06:52 Hôm nay
Pre pow Crown IC 150/D 150A,SAE XXX/XXX 1B,Perreaux SM2/PMF 1150B và Rotel RC 1070/RB 991

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 14:41 05/03/19  ○ Cập nhật lúc 06:52 Hôm nay