Nguyen Trung 21
Mã số thành viên: 198584
Tham gia từ: 18/07/2015
Điện thoại: 09342
Địa chỉ: 25/3 Nguyễn Phi Khanh.Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Audio...đam mê không giới hạn
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Amply Fisher 505,250t,tx 300,440t,Bang Olufsen 4000,1000,Leak 2000,Heathkit AR 13

UHPPhố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:57 08/01/19  ○ Cập nhật lúc 11:34 Hôm qua
Pre Dynaco Pas 3,Audio Research LS9

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 11:40 Hôm qua
Pre pow Rotel RB 1070_RC1070,CD Amply Cambrige Azur 640a-640C v2

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 07:59 07/01/19  ○ Cập nhật lúc 11:36 Hôm qua
CD Revox S22,Bang Olufsen CDX,4500,5500,5 0....Cambridge cd 5 va2 CD 5 V3.0..

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 07:47 20/09/18  ○ Cập nhật lúc 11:36 Hôm qua
Amply Marantz 22, Sansui 2000x,,5000A,50 00 trơn,881,7070, 000

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:44 19/09/18  ○ Cập nhật lúc 11:36 Hôm qua
Bang Olufsen Beocenter 9000,B&O CDX,CD 4500,CD 5500,CD 50

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 09:40 21/07/18  ○ Cập nhật lúc 11:34 Hôm qua
Loa loa toàn dải Utah Celesta 12PC-2A,12PC-2C ,đồng trục Utah và thùng loa DIY

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 20:10 04/08/18  ○ Cập nhật lúc 11:34 Hôm qua
Amply,cd,deck Bang Olufsen

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:34 30/05/18  ○ Cập nhật lúc 07:15 17/01/19