Hoa Nguyen 17
Mã số thành viên: 149206
Tham gia từ: 09/04/2014
Điện thoại: 0908.10
Địa chỉ: 04-Phan Đình Phùng-TP BẢO LỘC-TỈNH LÂM ĐỒNG. STK: 64210000182952 BIDV . NGUYỄN BÁ HÒA - Lâm Đồng
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Beocenter 3500.
9.500.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 14:53 18/04/19  ○ Cập nhật lúc 08:52 Hôm nay
Mâm than MARANTZ model 6110.
4.900.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 14:40 18/04/19  ○ Cập nhật lúc 08:52 Hôm nay
Máy băng cối SONY tc-260 ( tự hành )
6.200.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:34 03/03/19  ○ Cập nhật lúc 08:52 Hôm nay
Amply TELE-MASTER WR-8050A.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 12:10 08/03/19  ○ Cập nhật lúc 20:03 Hôm qua
Ampli AUDION A-900 .

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 11:59 08/03/19  ○ Cập nhật lúc 20:03 Hôm qua
Amply SANSUI AU-alpha 607 XR.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:41 07/01/19  ○ Cập nhật lúc 20:03 Hôm qua
Loa B&W DM601 S3.
6.900.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:10 22/12/18  ○ Cập nhật lúc 07:24 Hôm qua
 1 Bình Luận
Mâm than DUAL 1210

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 09:21 04/01/19  ○ Cập nhật lúc 07:24 Hôm qua
 1 Bình Luận
Loa Đức.
4.800.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 15:47 21/03/19  ○ Cập nhật lúc 07:23 Hôm qua
Loa Wharfedale XP2 (England)=
3.800.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 07:22 22/04/19  ○ Cập nhật lúc 21:07 22/04/19
Loa B&W DM 12 (England)
6.900.000 ₫


Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 11:00 01/03/19  ○ Cập nhật lúc 21:07 22/04/19