Hoa Nguyen 17
Mã số thành viên: 149206
Tham gia từ: 09/04/2014
Điện thoại: 0908.10
Địa chỉ: 04-Phan Đình Phùng-TP BẢO LỘC-TỈNH LÂM ĐỒNG. STK: 64210000182952 BIDV . NGUYỄN BÁ HÒA - Lâm Đồng
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Loa TSM model Puris 92.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 10:59 06/01/19  ○ Cập nhật lúc 13:00 Hôm qua
Loa B&W DM601 S3.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:10 22/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:00 Hôm qua
Loa JENSEN TF-2

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 09:30 21/12/18  ○ Cập nhật lúc 13:00 Hôm qua
Amply SANSUI AU-alpha 607 XR.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 08:41 07/01/19  ○ Cập nhật lúc 08:22 Hôm qua
Mâm than SCOTT model PS-17A

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 10:01 29/12/18  ○ Cập nhật lúc 08:22 Hôm qua
Mâm than DUAL 1210

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 09:21 04/01/19  ○ Cập nhật lúc 08:22 Hôm qua
Cassette SONY TC-206 SD.

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 09:31 23/12/18  ○ Cập nhật lúc 08:42 19/02/19
Loa Germany (mất tem)

Phố Âm Thanh  ○ Đăng lúc 18:04 03/01/19  ○ Cập nhật lúc 08:41 19/02/19