Đèn 12BH7; 6C4 & 6AN8A & EF86,6AK5;5687/ 7119 ; ECC85;ECF82/6U8

1.000.000 ₫
Thông tin mô tả
 
Bao ship nhanh Viettel.Ship COD thì người mua trả phí

Đèn 6AN8A IEC Mullard,nos nguyên hộp.Giá 2,5 triệu đồng/1 cặp

gal_228087_63871b3da94c4.jpg

gal_228087_63871b572557e.jpg

gal_228087_63871b627d045.jpg

gal_228087_63871b69d16e4.jpg

Đèn 6AN8 RCA ,D getter. Nos nib nguyên hộp.Đồng giá 1,8 triệu đồng/cặp
gal_228087_63871c7e42ef6.jpg
gal_228087_63871d55200b4.jpg
gal_228087_63871d70e8fb0.jpg
 
Đèn 6AN8 RCA,Sylvania ,O getter, Nos nib nguyên hộp.Đồng giá 1,4 triệu đồng/cặp.
gal_228087_5f519a372f501.jpg
gal_228087_63871cfaaccd4.jpg
gal_228087_63871c4e38894.jpg
gal_228087_63871c641f11f.jpg
 
Đèn 6AN8 Mullard nhãn GE. Nos nib . Giá 2,4 triệu đồng/cặp.
gal_228087_5f519a8f13993.jpg
gal_228087_5f519a99c6aea.jpg
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&----------->>EF86
Đèn EF86 Adzam.Made in France.Bóng nos chưa dùng.Giá 1,4 triệu đồng/1 cặp
 
gal_228087_60a6227661100.jpg
gal_228087_60a62280dece1.jpg
gal_228087_60a6228cb5b20.jpg
 
Đèn EF86/6267 Telefunken nos,tất cả đều có logo đáy.Giá 2 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_5fe9645c8dce0.jpg
gal_228087_5fe96466da5cc.jpg
gal_228087_5fe964710a87f.jpg
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&----------->>6C4
Đèn 6C4 Mullard nos nib chưa dùng.Giá :1.5 triệu đồng/cặp
gal_228087_5f23e15642ca9.jpg
gal_228087_5f23e15fb1d68.jpg
gal_228087_5f23e1691f706.jpg
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---
Đèn 6AK5 Mullard nos nib nguyên hộp.Giá 1 triệu đồng/cặp
gal_228087_6351faab2f784.jpg
 
gal_228087_6351fab4113a8.jpg

Đèn 6AK5 Amperex nos nib nguyên hộp.(Made in USA).Giá 600,000 đồng/cặp
gal_228087_6351fac377610.jpg
gal_228087_6351facb23700.jpg
 
Đèn 6AK5 Western.Số đó trên TV7 90 ~100%.(Có bán lẻ 1 bóng)
gal_228087_62e0a41651a93.jpg

Giá 1,2 triệu đồng/1 cặp đẹp.
gal_228087_62e0a41fcd934.jpg
Giá 1 triệu đồng/1 cặp xấu tróc sơn.
gal_228087_62e0a42a9604a.jpg
 
6AK5 Mỹ nhãn RCA,FIVRE,Sylvania,GE,O getter.
Số đo trên TV7~100%.Đồng giá 180,000 đồng/cặp
gal_228087_6170ec410fc85.jpg
gal_228087_6170ec4d3616f.jpg
 
6AK5 RCA Mỹ phiến crome,D getter.Số đo trên TV7~100%.Giá 300,000 đồng/cặp
gal_228087_6170e84fed0af.jpg
gal_228087_6170e85a6497b.jpg
 
6AK5 Tung-Sol Mỹ,logo mỏ neo,square getter.Số đo trên TV7~100%.Giá 400,000 đồng/cặp
gal_228087_6170e46ed2aaf.jpg
 
gal_228087_6170e47b8863f.jpg
 
6AK5/EF95 ,Siemens O getter.Giá 800.000 đồng/cặp,Số đo trên TV-7D/U~100%.
Philips đã bán
gal_228087_616b9bbc3adef.jpg
gal_228087_616b9bc7396bc.jpg
 
ECC85/6AQ8 Amperex.Số đo trên TV7=100%.Giá 1,3 triệu đồng/cặp(có bán lẻ 1 bóng)
gal_228087_5f951de4df9e1.jpg
gal_228087_5f951df0724c1.jpg
 
Đèn 6U8/ECF82 telefunken tất cả bóng Có logo đáy
Nos nguyên hộp.Giá đã bán
 
gal_228087_606450443d79d.jpg
ECF82/6U8 Telefunken.Có logo đáy.Số đo =93%.Giá 700.000đồng/1 quả lẻ
gal_228087_5dda35a6c971b.jpg
gal_228087_5dda35bbb6818.jpg
 
Đèn 6U8 lẻ.Test good.Đồng giá 200,000 đồng/1 bóng
gal_228087_62cfc6f93d399.jpg
 
Đèn 7119/E182CC/5687 Amperex PQ .Số đo trên TV-7D/U ~ 94-100%.
Giá 3 triệu đồng/cặp(Có bán lẻ 1 bóng)
gal_228087_5f5c2e0c4697d.jpg
gal_228087_5f5c2e15c19ea.jpg
 
Đèn 5687 Mỹ nhãn Raytheon.Phiến đen,D getter.Số đo trên TV7~100%.
Giá 1 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_632bca7ca821b.jpg
gal_228087_632bca86e05f6.jpg
gal_228087_632bca8f9b602.jpg
 
Đèn 5687 Jan Philips ,test nos.
Giá 1 triệu đồng/cặp
gal_228087_627385b1ab398.jpg
gal_228087_627385b994fe9.jpg
gal_228087_627385c0cef23.jpg
 
gal_228087_627385d2a4fab.jpg
 
5687 Tung-sol 
gal_228087_5e8c2ff915425.jpg
 
D getter ,Số đo trên TV7` 94~100%.Giá 1,6 triệu đồng/cặp.
gal_228087_6284aa0839c59.jpg
gal_228087_6284aa11d9434.jpg
 
5687 Tung-sol  O getter .Test nos.Giá 1 triệu đồng/cặp.
gal_228087_62833f706d687.jpg
gal_228087_62833f77c34b2.jpg
 
5687 GE phiến gân đen 17. O getter. Test nos. Giá 700.000 đồng/cặp.
gal_228087_5bbefc07f0520.jpg

gal_228087_5bbefcb0615a3.jpg
 
Bóng mờ chữ Giá 600.000 đồng/1 cặp
gal_228087_5bbefcec32ebf.jpg
 
Đèn 12BH7 RCA phiến đen dài,getter móng ngựa.Số đo trên TV7 96~100%.
Cặp còn chữ 3,5 triệu đồng.
Cặp bay chữ 3.2 triệu đồng
gal_228087_635214a68cff9.jpg
gal_228087_635214b1a970a.jpg
 
Cặp còn chữ 3,5 triệu đồng.
gal_228087_632add758b37c.jpg
gal_228087_632add7cb5812.jpg
gal_228087_632add837b824.jpg

Đèn 12BH7 Brimar phiến đen,O getter.Test good ~ 90%.Giá 4.5 triệu đông/1 cặp(Còn 1 cặp)

gal_228087_619cb34a9e60a.jpg
gal_228087_619cb36358a51.jpg
 
gal_228087_619cb354d71cc.jpg
 
12BH7 Brimar nos.Giá đã hết
 
gal_228087_5eba76f6c6bc2.jpg
 
gal_228087_5eba7713de19f.jpg
 
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Đình
Địa chỉ: Dĩ An_Bình Dương, Bình Dương
Ngày đăng tin: 10:41 12/07/2020
Ngày cập nhật: 15:16 04/02/2023
Báo cáo