Giao lưu..Sơn thuỷ hữu tình.!!!

Thông tin mô tả

Giáo lưu lộc Bình mini.cao 6cm.tích Sơn thuỷ hữu tình.tuyệt đẹp và chuẩn cổ vật.. giá 1 triệu đồng bào gởi..

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên..
Góp ý
Đăng bởi: Trúc Giang
Địa chỉ: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng tin: 13:42 19/03/2023
Ngày cập nhật: 05:16 08/05/2023
Báo cáo