Giao lưu bát ngũ sắc!!!

Thông tin mô tả

Giao lưu bát ngũ sắc bao hàng chuẩn cổ vật.Ngang 19,5cm, cao 6,8cm trình trạng như hình ảnh chụp.bán 1 triệu đồng bao gởi..

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên..
Góp ý
Đăng bởi: Trúc Giang
Địa chỉ: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng tin: 22:36 17/03/2023
Ngày cập nhật: 20:19 31/05/2023
Báo cáo