Thích ○○○ 

Đăng tin theo quy định Phố, ngày tối đa 03 tin và 02 up/ tin!

Đăng lúc 13:56 11/02/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
AUDIOF 188
Quản lý Phố Âm Thanh
Địa chỉ: Phungtown - Hà Nội
Điện thoại: 099 437 
Kính gửi các ACE trên phố Âm thanh!

Thời gian hỗ trợ số lượng tin đăng bán hàng phục vụ tết đã hết, kính đề nghị ACE chấp hành quy định Phố: 

- Đăng tối đa 03 tin/ ngày.
- 02 up/1 tin và các quy định khác.

Kính báo và đề nghị ACE chấp hành tốt!
Ghi chú
Khi thế giới vật chất biến mất, chỉ còn lại duy nhất âm nhạc và tiềm thức của bạn. Đó chính là Hi-end!

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo