CHƯƠNG AUDIO.,, .... LOA B&W 800 D3----LOA 802 D3--- loa B&W 802 D3 Prestige Edition. LOA

Thông tin mô tả
                                              
                                                       CHƯƠNG AUDIO
                                                                                            địa chỉ; 595 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11
Điện thoại; 0903.804.335 hoặc 0938.804.335 (Chương) 
Trợ lý; Hoàng Anh - 0938.870031
 
Tài khoản NH Vietcombank (Chi nhánh Tân Bình)
044.1000.683298 (Chủ tài khoản Lê văn Chương )
 
Tài khoản NH Sacombank (Chi nhánh Lê đại Hành)
060.1103.95763 (Chủ Tài khoản Lê Thị Thúy An)

 
XIN VUI LÒNG ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP SHOP
KHÔNG NT - 
XIN CẢM ƠN
Hàng mới về LH-0938804335

 
 
Ampli LUXMAN L-550AII
máy mới đẹp xuất sắc (đến từ siêu thị Japan)
giá 54 triệu đồng LH-0938804335
gal_208422_63bf936bdeccd.jpggal_208422_63bf938628e0c.jpggal_208422_63bf939224321.jpggal_208422_63bf939d8a8b5.jpggal_208422_63bf93a8957c8.jpggal_208422_63bf93bf57310.jpggal_208422_63bf93d8f134d.jpggal_208422_63bf93e5e8534.jpg
LOA TANNOY KENSINGTON GR, fullbox đầy đủ
loa siêu lướt đẹp như mới (made in UK)
LH-0938804335
38BF46A8-F664-4E25-A184-0832D35284D9.jpg29FF25BB-7356-44F5-920F-D43F07BFAE61.jpg9B7EE71D-08A7-46B1-B524-80EEF843BCC0.jpg79517482-122B-48B9-B002-D0E85AC60240.jpg79517482-122B-48B9-B002-D0E85AC60240.jpgD3863108-4CF5-4047-B9F5-1457F00E80C0.jpgF9721900-8996-4ECE-A0DF-F1CFC2127058.jpg5BD49C2E-0F0C-45E8-98C2-A22C3CCEF022.jpg8F78EF8C-430D-417D-975C-C14E7B5D1B9A.jpgABFBCC24-FD58-498B-BBC8-9ACF945BCC66.jpg
CD ESOTERIC X-01
máy mới đẹp xuất sắc, dây nguồn+remote zin theo máy (đến từ siêu thị nhật)
giá 63 triệu đồng LH-0938804335
B6573DAA-19DC-4359-9096-3D0BFAEE1BC2.jpgA97A2255-EE8B-488E-A829-44A25395BFD5.jpg9DE36195-F6CB-4761-92A6-849E00E42B2F.jpg9361CBE2-77E0-4C5F-AF6E-0109C8F95F51.jpg1959F4D5-8186-4F5F-BB26-0BE63E0CAADD.jpg365194F8-A881-48FD-B090-C814F92117D3.jpg8061F546-34F3-46B1-86D7-3367FDD26FFE.jpg
CD ESOTERIC K-01, fullbox đầy đủ 
máy demo như mới đẹp không tùy vết(đến từ siêu thị Japan)
giá 134 triệu đồng LH-0938804335
EE7B52FB-964F-4FBB-A259-2A104485C88D.jpgB809E6AF-C039-4558-9EAA-666AFCF56667.jpgA6FBAA31-ADD1-48B8-87F7-C97CF1C1CBBC.jpg436627F8-0C3D-408B-8A86-0F068D4F75FA.jpg90F58BA2-9DCA-4C45-909C-46A9CB99824F.jpgF3BEE36E-12C1-45E6-B4CF-D4EB221F3DA3.jpg61E44F83-D2A8-4E51-9D5C-A8B50D510BD9.jpg1BD9D68E-A1F2-4FE8-ABCE-2E9C877A8D9E.jpg7BB4A83C-B962-4CDD-8FB3-F044B6FD2C60.jpg284208DE-0005-4628-8B79-B09ADB8870BC.jpg
Ampli LUXMAN L-509S
máy mới đẹp xuất sắc, dây nguồn-remote-catalogue zin (đến từ siêu thị Japan)
giá 52 triệu đồng LH-0938804335
533696A4-E472-4F00-9B7D-122180E4A49D.jpg940AF22E-E706-4DBD-A95B-CE6C577A199C.jpg78266A13-906F-47EA-A82D-1405F53E7562.jpg40051297-88A0-4C1D-BB52-CF61540C1D60.jpg8ACEBA89-0DE8-4823-A5BE-1F231DC3AE2B.jpg9A37B8EF-1AB7-44F6-A3EC-70F34C2619A1.jpg
LOA B&W 804 D4, fullbox đầy đủ phụ kiện
Loa siêu lướt như mới, cty đông thành hòa phúc p.p (made in England)
giá 225 triệu đồng LH-0938804335
6F28D8BC-D59A-4B58-8EEF-C3006C73111B.jpg6C074D28-43D7-4725-96FC-8B90C201CAE9.jpg90FF6558-09C1-4F71-A710-36FBCB6B1A11.jpgF6C8C1ED-9D10-4EE9-83EB-053289065975.jpg565F6E65-8678-4544-BA20-93D4E72F44AE.jpg0AE5CCF3-B926-43EC-AFA5-53199B8B1C53.jpg4BCCAFFD-1D41-428D-9D85-AF2DD7BA08E7.jpg3535A26B-7D7D-4034-8E1F-445362C55FF0.jpg
CD SA/CD Accuphase DP-720
máy demo như mới (đến từ Japan)
giá 148 triệu đồng LH-0938804335
B85CCE8F-A137-49D4-9E70-556460A22E24.jpg4F8BA056-2D63-4930-B365-70B78D1F3F6E.jpgF64E0C20-E2E4-4626-A2C1-F63B6586C761.jpgE2D8D894-673E-4F3A-BA09-0D4BC9D5EDB4.jpg3C5E9223-DC89-4940-A40D-663EF087AC14.jpg55FC4239-5C02-4110-9AE7-9610C70CF91A.jpg1F03D31E-DBEA-433C-953D-E6AC0AE181BC.jpg4C239904-3C5F-42B6-A7E7-2116DFE9BE26.jpg
Bộ Pre + Power Mono Mcintosh MC-501 + C-2300 GOLD
Máy mới đẹp xuất sắc zin nguyên bản, cty đông thành hòa phúc p.p (made in U.S.A)
giá power-160 triệu đồng
giá Pre-93 triệu đồng
giá cả bộ-250 triệu đồng LH-0938804335
67F0F74B-3790-4C78-A378-63941BFFC412.jpgF2A41F0E-04B8-4CCC-B2EB-D8D1EB85253F.jpg3A30F644-5876-455B-9E9C-7A9FBF8CCA82.jpgD274DABA-3215-4C2F-8A64-618564885379.jpg028374DE-3452-478F-B90A-541A1BA28C6C.jpg
Pre C-2300 GOLD
2087844B-8814-4A2A-8F14-1D3A271F8439.jpg716B9239-9EFC-4BA4-B68D-1831FB8964FB.jpg2974A47F-D1D0-4BE2-814A-B28BC6279649.jpg8BE25D94-91EA-43E5-BB78-1EAE1FBC2BC5.jpgDB21DF2B-65DC-4012-89AB-7841F84E7675.jpg
Bộ Pre + Power đèn LUXMAN MQ-88U + CL-38U, fullbox đầy đủ đồ 
Máy mới đẹp xuất sắc, zin nguyên bản (đến từ Japan)
giá 120 triệu đồng LH-0938804335
945E0116-924C-44C8-B5D7-F71291A01D95.jpg232B1233-95A3-4FF1-ADEF-A7416523176D.jpg3CE2B0FF-4D9D-4123-B724-E5D6325767A4.jpg1665ECC6-8A38-4F27-A2B5-71C5731DC921.jpg3177DAEB-0FE5-4E8C-AB2B-996C8CC91C03.jpg
Power MQ-88U
04E9DAEC-5519-491D-8D31-217372EDE25C.jpg1BE1DA0F-1939-4CA0-B918-FA219A1E85CE.jpgB3B7ADB7-552F-46A6-8CDC-7BF8A4434E59.jpg8E956F5D-1D64-4414-9552-EE33254412CB.jpeg3C0FF55F-D3DA-42DB-82B7-49C414F62AB2.jpg
Ampli Accuphase E-650
máy mới đẹp xuất sắc
giá 129 triệu đồng LH-0938804335
B90CD393-0D63-4D5D-845D-558C61528CA2.jpg50A291A9-A222-4A85-BEC7-8D45423F025F.jpgF4F1B3CA-18B0-4513-A374-DC63D95C6FCE.jpg2637F554-53D7-44F3-A636-9A05EE737BB6.jpg4C34A8E7-080F-4D74-AB7C-A73FF987EC3E.jpgE67D6A29-FC92-4EE5-BB9C-3752C1AA4DE0.jpg5C2ED401-BF5B-400F-BEFD-1CA71A3359CE.jpg07861BB3-667B-44AA-8456-65C55247B934.jpg
CD Accuphase DP-430
máy mới đẹp xuất sắc
giá 78 triệu đồng LH-0938804335
F129EA2E-0A1A-4689-A61F-790027C69D3C.jpg3AC7D6AC-B399-45D9-B776-33FE0F6DDC07.jpg67FCAE99-713B-4368-B022-F3B3EB649606.jpg9623AAAD-D8DD-495A-BC45-3E4114AF8074.jpg8C11ED67-6D11-4699-8F7A-CB358E7AB300.jpg9185B4CE-B3E3-4C6B-952A-40F2D87A348C.jpgCB489E20-47F7-496A-9CC3-A35BAF7D78BD.jpg07311D2F-0834-4B81-8B21-DDD834B6FB48.jpg
SA/CD  CD  MARK LEVINSON  No-5101
máy mới đẹp xuất sắc 99,9% đầy đủ cổng giải mã ăn chơi (đến từ U.S.A)
giá 92 triệu đồng LH-0938804335
2F64C121-87D7-49AB-A9F8-E0DA2CC83B0A.jpgC89C7C54-2691-415C-9719-9B113C9FA200.jpgEC268BAE-3C61-4FDD-A4F7-F9A3A50611E4.jpgD6ACA846-A7D6-4620-89A8-9E80EE1CE61D.jpgE4AB60A3-4CA6-43B9-BE52-75F6D0DC3456.jpg6EA5800D-CD47-461E-B55C-0FC7AE60A275.jpgA3DD4E60-1FCD-42E0-990E-E39ED278C478.jpg99C64308-64BD-4B22-A85A-CA4AB20DE53C.jpg
LOA B&W 801 D4 (BLACK PIANO BẢO HÀNH 5 NĂM)
Cty đông thành hòa phúc phân phối (made in England)
giá cực sốc LH-0938804335
3042BA11-596B-4462-BFC1-7C1D19289520.jpgEDA11F60-E6CF-4CC8-A8CF-89E11CD54AFE.jpg742D21D1-186A-47E9-8BE1-9D2423E95430.jpgb-w-801d4-2.jpg
Ampli Accuphase E-270
máy đẹp xuất sắc,cty anh duy phân phối
giá 58 triệu đồng LH-0938804335
AAB1A1A0-DC0B-45AE-BD95-AC31BF689913.jpg3D1AE856-EFF0-4623-824A-C1A8DE37D380.jpg688F4D66-AE06-424E-ABE5-72EE23281E14.jpg19B9B46A-9724-4609-9935-1A19664D0B19.jpg5AF232FF-9476-4F74-83EB-72BA8B5E38E5.jpg1D0E26AF-D970-40B9-B445-7F911C7DF952.jpg258B1672-32E9-49BF-AA8D-E5C06E6F6E00.jpg
Bộ Mono Accuphase M-100
máy đẹp xuất sắc,về từ Japan
giá 108 triệu đồng LH-0938804335
5ED42B80-9B38-45D0-A938-62C6BC0ABB1F.jpg43FB1121-52C1-4D4E-9DFC-31B32DB4B89C.jpgA1F90287-EA4F-4BA0-8519-5A1ACBDD09EA.jpg3F63D8A2-05D1-4246-88B2-837AFA361BDC.jpg6D703748-D255-47A5-99C7-308CA3B9CA3E.jpg
Bộ Mono Mcintosh MC-611
lướt như mới,cty đông thành hòa phúc phân phối(made in U.S.A)
LH-0938804335 để được giá tốt nhất
gal_208422_6358e7b30e1e6.jpg 
gal_208422_6358e81b8a29c.jpg 
gal_208422_6358e7f3a15f2.jpg 
gal_208422_6358e7fde5754.jpg 
gal_208422_6358e80b3e58f.jpg 
gal_208422_6358e82f53b16.jpg 
Pre Mcintosh C-1100C + C-1100T
lướt như mới,cty đông thành hòa phúc phân phối(made in U.S.A)

LH-0938804335 để được giá tốt nhất
gal_208422_6358e858aa944.jpg 
gal_208422_6358e863ee5a7.jpg 
gal_208422_6358e86db8f1a.jpg 
Ampli LUXMAN L-507f
máy đẹp xuất sắc, về từ siêu thị nhật,dây nguồn+remote+catalogue
giá 54 triệu đồng LH-0938804335
SA/CD CD Accuphase DP-570
máy mới đẹp xuất sắc, chưa sử dụng tại việt nam
giá 145 triệu đồng LH-0938804335
LOA JBL-4344M Studio Monitor
loa mới đẹp xuất sắc, như bốc thùng
giá 87 triệu đồng LH-0938804335
Ampli accuphase E-360
Máy mới đẹp xuất săc,dây nguồn+remote zin theo máy 
giá 75 triệu đồng LH-0938804335
LOA B&W 802 D4 (BẢO HÀNH 5 NĂM)
công ty đông thành hòa phúc phân phối (made in England)
LH trực tiếp để đươc giá tốt-0938804335
gal_208422_634ce0772240e.jpg 
gal_208422_634ce0e49c39b.jpg 
gal_208422_634ce1521729f.jpg 
gal_208422_634ce15f3e7a3.jpg 
gal_208422_634ce16a8d010.jpg 
Ampli Accuphase E-306V
máy mới đẹp xuất sắc
giá 54 triệu đồng LH-0938804335
LOA B&W 703
loa đẹp long lanh (made in England)
giá 47 triệu đồng LH-0938804335
 
LOA TANNOY KINGDOM ROYAL
loa mới đẹp xuất sắc,zin nguyên bản(made in UK)
giá 870 triệu đồng LH-0938804335
Ampli Accuphase E-800 (cty anh duy phân phối)
máy mới đẹp xuất sắc
giá 203 triệu đồng LH-0938804335
 
Bộ Mono Accuphase A-200
máy đẹp xuất sắc
giá 335 triệu đồng LH-0938804335
Pre Accuphase C-3900(hàng new)
giá tham khảo-470 triệu đồng
liên hệ để được giá tốt nhất-0938804335
Power Accuphase A-75 (hàng new)
giá 275 triệu đồng LH-0938804335
 
LOA ELAC FS-409 VELA (NEW)
giá hãng-190 triệu đồng
LH-0938804335 để được chiết khấu giá tốt nhất

LOA JBL- 1000 Array PROJECT
loa đẹp xuất sắc(made in USA)
giá 84 triệu đồng LH-0938804335

Lọc điện  IsoTek  NOVA EVO3

máy đẹp xuất sắc không tùy vết,shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in England)

giá 85 triệu đồng LH-0938870031

gal_208422_63de0bc3aaa9b.jpggal_208422_63de0bcb1d848.jpggal_208422_63de0bd3eb9e2.jpggal_208422_63de0bdd9092a.jpggal_208422_63de0be4eeeaa.jpggal_208422_63de0bea43ff4.jpg
DÂY NGUỒN NORDOST OĐIN 1, DÀI  1.25M  đo thực tế 1.40M đầu C-15

dây đẹp xuất sắc,shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in U.S.A)

giá 100 triệu đồng  LH-0938870031

gal_208422_63ddfe593fba8.jpggal_208422_63ddfe623a3dd.jpggal_208422_63ddfe678919a.jpggal_208422_63ddfe6d45aea.jpggal_208422_63ddfe71f3d37.jpg

Dây loa  Zensati Authentica dài 3M có hộp zin 

Dây đẹp xuất sắc như mới, shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in Denmark)

giá 63 triệu đồng LH-0938870031

gal_208422_63db354994f6b.jpggal_208422_63db354dd40b0.jpggal_208422_63db3553eedbe.jpggal_208422_63db3559248f1.jpggal_208422_63db355e391ae.jpggal_208422_63db75c375658.jpggal_208422_63db75cf35715.jpggal_208422_63db75d4bf095.jpg

Dây loa  Zensati Authentica dài 2M  fullbox đầy đủ 

Dây đẹp xuất sắc như mới, shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in Denmark)

giá 49 triệu đồng LH-0938870031

gal_208422_63db343c8bcff.jpggal_208422_63db3446724dd.jpggal_208422_63db345127466.jpggal_208422_63db34614e7e5.jpggal_208422_63db760895186.jpg

DÂY LOA NORDOST FREY 2, DÀI 2.5 M fullbox đầy đủ 

dây đẹp xuất sắc,shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in U.S.A)

giá 45 triệu đồng  LH-0938870031

gal_208422_63d9e1c54285e.jpggal_208422_63d9e1caea242.jpggal_208422_63d9e1cfc46c5.jpggal_208422_63d9e1d56d026.jpggal_208422_63d9e1d9af207.jpggal_208422_63d9e1deefd9e.jpg

DÂY LOA NORDOST FREY 2, DÀI 2M fullbox đầy đủ 

dây đẹp xuất sắc,hàng công ty phân phối (made in U.S.A)

giá 40 triệu đồng  LH-0938870031

gal_208422_63d9df5870ba9.jpggal_208422_63d9df60d7878.jpggal_208422_63d9df72d4b2a.jpggal_208422_63d9df822f317.jpggal_208422_63d9dfb104836.jpggal_208422_63d9dfb1541d7.jpg
DÂY NGUỒN  SHUNYATA  SIGMA  NR, DÀI 1.75M ĐẦU C-15 fullbox

dây đẹp xuất sắc,shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in U.S.A)

giá 39,5 triệu đồng  LH-0938870031

gal_208422_63d8d08cc860c.jpggal_208422_63d8d091ca3c4.jpggal_208422_63d8d096b90cd.jpggal_208422_63d8d09c12f06.jpggal_208422_63d8d09f5283c.jpg

DÂY BALANCE NORDOST TYR 2, DÀI 1.5 M fullbox đầy đủ 

dây đẹp xuất sắc,shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in U.S.A)

giá 42 triệu đồng LH-0938870031
gal_208422_63d8b3bfb2f46.jpggal_208422_63d8b3c944696.jpggal_208422_63d8b3d077003.jpggal_208422_63d8b3d620ded.jpggal_208422_63d8b3ddab0ea.jpg
gal_208422_63d8b3e296103.jpg

DÂY  BALANCE  NORDOST FREY 2, DÀI 1.5 M fullbox đầy đủ 

dây đẹp xuất sắc,shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in U.S.A)

giá 25 triệu đồng  LH-0938870031

gal_208422_63d8b4bc94ca2.jpggal_208422_63d8b4c648863.jpggal_208422_63d8b4d518c6d.jpggal_208422_63d8b4dd6971b.jpggal_208422_63d8b4e534cf9.jpggal_208422_63d8b4ec545b5.jpg

DÂY LOA NORDOST VALHALLA 2, DÀI 2M fullbox đầy đủ 

dây đẹp xuất sắc,hàng công ty phân phối (made in U.S.A)

giá 145 triệu đồng  LH-0938870031

gal_208422_63d7821590086.jpggal_208422_63d7822065a79.jpggal_208422_63d7822831057.jpggal_208422_63d78231445c7.jpggal_208422_63d7823b4be29.jpggal_208422_63d78246c546d.jpggal_208422_63d782853e3eb.jpg

DÂY LOA NORDOST VALHALLA 1, DÀI 2M fullbox đầy đủ 

dây đẹp xuất sắc,shop chương audio cam kết hàng chính hãng (made in U.S.A)

giá 84 triệu đồng  LH-0938870031

gal_208422_63d7839ad5252.jpggal_208422_63d783a3b6f92.jpggal_208422_63d783af8c346.jpggal_208422_63d783bd053fe.jpggal_208422_63d783c5b521d.jpggal_208422_63d783cd2517a.jpg

roi

 

Xong
 


CHƯƠNG AUDIO
Địa chỉ : 595 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11.
Điện thoại: 0903.804.335 (Chương).
Trợ Lý : Hoàng Anh - 0938.870031
Tài khoản NH Vietcombank 044.1000.683298( Chủ tài khoản Lê Văn Chương).
Góp ý 5
Nguyễn trung bình 0
Anh có pow macintosh 7270.hay 73000 không anh. Thanks 
Trả lời 16:03 24/11/2019  
AUDIOF 196
Những mặt hàng có dòng chữ: chưa khui là thiếu giá nhé Bác!
Trả lời 19:50 20/11/2019  
ĐĨA THAN JOLIE - diathan.com 9
Chuẩn hàng.
Chúc mừng bác !
Trả lời 08:41 18/02/2019  
Đăng bởi: Lê Văn Chương
Địa chỉ: 595 Nhật Tảo, F7, Quận 11, HCM
Ngày đăng tin: 15:02 22/09/2015
Ngày cập nhật: 14:41 04/02/2023
Báo cáo