Bác nào có đôi Loa tress của ditton 44 hoặc 25 để cho em đôi giao lưu em cám ơn
Dt 0936879683