Kính phố giao lưu bộ set 3 đĩa CD 60 bài hát về Hà Nội,
Giá 200k, chưa bao ship