Tụ điện nhiều trị số

1.000.000 ₫
Thông tin mô tả

Thông tin thêm: Tụ Mỹ.Mới, chưa dùng. Bao ship nhanh Viettel.
(Ship COD thì người mua trả phí)!

ERIE Ceramic 47p/1500V=0.000047uf/1500V. Giá 100.000 đồng/8 con
gal_228087_5f4634a106dac.jpg
 
Silver Mica 53pf/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_63c6703ab2d1e.jpg
 
Silver Mica 62pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
gal_228087_621581abafb17.jpg
 
68pf/600V.Giá 100,000đồng/4 con
gal_228087_621583f1d892a.jpg
 
SilverMica 75pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_63d8bac5622eb.jpg
 
Silver Mica 90pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
gal_228087_6215813a1f784.jpg
 
Silver Mica 120pf/500V=0.00012uf.Giá 100,000đồng/4 con
gal_228087_62158002913e5.jpg
 
Silver Mica 140pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_63d8bb81337c5.jpg
 
Silver mica 160pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_63d8d29740dc1.jpg
 
Silver Mica 170pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_63d8d338707cc.jpg
 
Sangamo Silver Mica 270pf/500V=0.00027uf.Giá 100,000đồng/4 con
gal_228087_5f59dcf349018.jpg
 
Silver Mica 300pf/500VGiá 100,000đồng/4 con
gal_228087_6215809b4b024.jpg
 
Silver Mica 390pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_63d8bbc40a1ba.jpg
 
Pyramid 0.001uf/600V.Giá 100.000 đồng/1 con
gal_228087_615132de8c3c9.jpg
 
Ceramic Disc  1500pF/500V=0.0015uf. Giá 100.000 đồng/4 con
gal_228087_61c5695e4c6ab.jpg
 
West cap 0.0015uf/600V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_63ff5fb96d28a.jpg
 
Ceramic Disc  1800pF/500V=0.0018uf. Giá 100.000 đồng/4 con
gal_228087_61c5698418a04.jpg
 
Tụ dầu Mỹ Hopkins.0.0018uf/300V.Giá 300.000 đồng/1 cặp
gal_228087_63db044055386.jpg
 
West cap 0.0018uf/600V.Giá 300,000 đông/1 cặp
gal_228087_64003370db5f8.jpg
RMC Ceramic 0.002uF~2000pF/500V. Giá 100.000 đồng/4 con
gal_228087_61c569b05e017.jpg
 
West cap 0.0033uf/400V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_63ff603a5c860.jpg
 
Good All 0.0039uf/400V.Giá 100.000đồng/4 con
gal_228087_5dc691b453fb8.jpg
 
Good All 0.0068uf/400V.Giá 100.000đồng/4 con
gal_228087_61d01b2764200.jpg
 
VitaminQ 0.0047uf/1000V.Giá 150.000 đồng/1 con
gal_228087_5eeb2103329b9.jpg
 
Ceramic Disc 0.01uf/1000V.Giá 100.000 đồng/4 con
gal_228087_5f4634b76c69c.jpg
 
Sprague mã JAN 0.01uf/50V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_644609c67ffea.jpg
 
Sangamo 0.01uf/600V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_644608fb8d434.jpg
 
West cap 0.01uf/600V..Giá 350.000 đồng/1 cặp
gal_228087_606837e6bbb82.jpg
 
Gudeman 0.01 uf/400V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_63c66b953fdb5.jpg
 
Cornell Dubilier (C-D) 0.01uf/400V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_63c66bc76d17d.jpg
 
Sprague 0,018uf/200V.Giá đã bán
Gudeman 0,02uf/400V,Giá 300,000 đồng/cặp
gal_228087_63888ad31163d.jpg
 
Ceramic Disc 0.02uf/500V.Giá 100.000 đồng/4 con
Loại này dung sai 50%,nên có thể đo lựa 0,01uf -->>0,02uf theo yêu cầu
gal_228087_5f4634ca9fffc.jpg
 
 2 con tụ Mỹ southern  0.0195uf/1200V được matched theo cặp tuyệt đối cân nhau.
Giá 300,000 đồng/1 con đôi ~ 2 con tụ đơn.
gal_228087_5ffff734811aa.jpg
 
Chicago 0.02uf/600V.Giá 300.000 đồng/cặp
gal_228087_5dca0b4aaab90.jpg
 
Sprague 0.022uf/800V.Giá 100.000đồng/cặp
gal_228087_5dd870f087464.jpg
 
West cap 0.022uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp
gal_228087_5efb0f4c1eb03.jpg
 
Westcap 0.022uf/1000V.Giá 700,000 đồng/1 cặp
gal_228087_647e85c52894e.jpg
 
VitaminQ 0.024uf/600V.Giá 550,000 đồng/cặp(Còn 1 con)
gal_228087_5fe3e5101d0a3.jpg
 
Ajax molded 0.03/400V.Giá 200.000 đồng/1 cặp
gal_228087_5dc69495c9587.jpg
 
CRC 0.033uf/400V.Giá 300.000 đồng/cặp
gal_228087_5dd8712775d86.jpg
 
Chicago 0.033uf/600V.Giá 300.000đồng/cặp
gal_228087_5dca0bd8a83f2.jpg
 
Aerovox 0.33 uf/600V.Giá 500,000 đồng/1 cặp
gal_228087_649115c565e0e.jpg
West cap 0.033uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp
gal_228087_6400339c396dc.jpg
 
Good all 0.047uf/400V.Giá:300.000đồng/cặp
gal_228087_640033ac13a51.jpg

 

Cornell Dubilier (C-D) 0.047uf/200V.Giá 400.000 đồng/cặp

gal_228087_649114ddbec39.jpg

Cornell Dubilier (C-D) 0.047uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp

gal_228087_631967b8b741e.jpg
 
West cap 0.056uf/200v.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_647e856bc7b31.jpg
 
Sangamo 0,068uf/200V.Giá 300,000 đồng/cặp
gal_228087_63196a9aa9ac1.jpg
 
Sprague 0.068uf/200V.Giá 400.000đồng/cặp
gal_228087_62aff4b142bb7.jpg
 
Gudeman 0.068uf/400V.Giá 450.000đồng/cặp
gal_228087_617d0dee53a2e.jpg
 
VitaminQ 0.068uf/600V.Giá 600.000đồng/cặp
gal_228087_5e0efe6dd0aa3.jpg
 
West_cap  0.082uf/400V.Tụ Mỹ mới chưa dùng.Thay thế được cho 0.1 uf
Giá:800.000 đồng/ cặp
gal_228087_627379f2313c8.jpg
 
AEROVOX 0.1uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp
gal_228087_63888d18b5be7.jpg
 
Gudeman 0.1uf/100V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_63888d9484356.jpg
 
West_cap  0.1uf/100V.Giá 300.000 đồng/ cặp
gal_228087_5f50f6d8ba3c4.jpg
 
Gudeman 0.1uf/200V.Giá 350,000 đồng/1 cặp
gal_228087_5fc20d79e0372.jpg
 
VitaminQ 2x0.1uf/400V.Giá:500.000 đồng/cặp
gal_228087_5f520fd15654a.jpg
 
Vitamin Q 0.1uf/400V.Giá:700.000 đồng/cặp
gal_228087_5edef5abe5c95.jpg
 

Cornell Dubilier (C-D) 0.1uf/400V.Giá 700.000 đồng/cặp.

gal_228087_6050200534d91.jpg
 
CRC 0.1uf/600V.Giá 800,000 đồng/cặp
gal_228087_62d29a10aa6bb.jpg
 
Vitamin Q 0.1uf/1000V.Giá:1.2 triệu đồng/cặp(Còn 1 con)
gal_228087_5de61c70ad9ea.jpg
 
 Sprague  0.1uf/1500V .Giá 1.4 triệu đồng/cặp
gal_228087_618a2dceeb2c4.jpg

West_cap 0.1uf/2000V.Tụ nos chưa dùng.Giá 1.5 triệu đồng/cặp(Còn 1 cặp)
gal_228087_5df30ab2d6082.jpg
 
West_cap  0.12uf/300V.Giá 600.000 đồng/ cặp
gal_228087_61bd6f4776484.jpg
 
West cap 0.15uf/400V.Giá 800.000 đồng/cặp
gal_228087_63983853b9f91.jpg
 
Gudeman 0.15uf/200V. Giá 300.000 đồng/cặp
gal_228087_5fc9a2c77e5f1.jpg
 
Ajax molded 0.15uf/200V.Giá 100.000đồng/cặp
gal_228087_5dc6929f4e43d.jpg
 
West-cap 0.15uf/400V.Giá 800.000 đồng/cặp
gal_228087_600afdf5dc0fb.jpg
 
Sprague 0.15 uf/1000V.Giá 800.000 đồng/cặp
gal_228087_600afd4e4a52d.jpg
 
Sprague 0.22uf/100V.Giá 100.000 đồng/4 con
gal_228087_621588512140e.jpg
 
Sprague 0.22uf/200V.Giá 100.000đồng/căp(Còn 3 con)
gal_228087_5df311ecc3dcc.jpg 
 
BMI 0.22uf/100V.Giá 100,000 đồng/4 con
gal_228087_62158aa82dec2.jpg
 
West_cap  0.22uf/50VDC.Giá 400,000 đồng/1 cặp
gal_228087_618a2f4af04ad.jpg
 
West_cap  0.22uf/50VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp.(Loại này rất tốt,sai số +-1%)
gal_228087_5fb23e2067101.jpg
 
Sprague 0.22uf/50VDC.Giá 450.000 đồng/1 cặp
gal_228087_5fb32241e4a8d.jpg
 
Vitamin Q 0.22uf/200V. Giá 500.000 đồng/cặp. 
gal_228087_5bed6187a31cc.jpg
 
Sprague mã JAN 0,22uf/200V.Giá 250.000 đồng/1 cặp
gal_228087_64460a52a7c00.jpg
 
Sprague 0.22uf/200 V.Giá 400.000 đồng//1 cặp
gal_228087_618dc23937ce3.jpg
 
West_cap  0.22uf/400V.Giá 850.000 đồng/ cặp
gal_228087_5dce29af7f0e9.jpg
 
VitaminQ 0.27uf/300V.Giá 700,000 đồng/1 cặp
gal_228087_6094d492c2c9d.jpg
 
West-cap 0.27uf//1000V.Giá:1 triệu đồng/cặp
gal_228087_5f890e9e2db86.jpg
 
West-cap 0.33/200V.Giá 500.000 đồng/cặp
gal_228087_5dd745d6cba0d.jpg
 
Gudeman 0.33uf/200V. Giá 400.000 đồng/cặp
gal_228087_5dd797f38be8a.jpg
 
Vitamin Q 0.33uf/300V. Giá 700.000 đồng/cặp. 
gal_228087_5ec6651537dc3.jpg
 
West_cap  0.33uf/300V.Giá 700.000 đồng/ cặp
gal_228087_5f04221d05990.jpg
 
Sprague 0.33uf/400V. Giá 800.000 đồng/cặp. 
gal_228087_600afe8e0cfb8.jpg
 
Tụ Mỹ Sprague mã JAN 0.33uf/400V. Giá 900.000 đồng/cặp. 
gal_228087_6153dd890c428.jpg
 
 Astron 0.33uf/600V. Giá Giá 1triệu đồng/cặp
gal_228087_614fdcb53ec8c.jpg
 
Cặp tụ dầu Good All 0.4uf/1200V..Giá 1,5 triệu đồng/cặp
gal_228087_617ce3ab4dcd0.jpg
gal_228087_617ce3b783a99.jpg
gal_228087_617ce3c2d7753.jpg
 
West_cap  0.47uf/50V.Giá 500.000 đông/1 cặp
gal_228087_60e952fad6ff9.jpg
 
Gudeman 0.47uf/100 v.Giá 500,000 đồng/1 căp
gal_228087_644652d47d98d.jpg

 

Tụ dầu GEN INSTR 0.47uf-200V.Giá:600.000 đồng/cặp

gal_228087_63032bf5e43cc.jpg

 

Tụ dầu Mỹ Acushnet 0.47uf/600V .Nos chưa dùng.Giá ;900.000 đồng/1 cặp
gal_228087_62e093b8d9ca8.jpg
 
Vitamin Q 0.47uf/1000V.Giá 1,5 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_64911979de724.jpg
 
Solar 0.5uf/100V.Giá 350.000 đồng/1 cặp.
gal_228087_60dad49333ca8.jpg
 

Cornell Dubilier (C-D) 0.5uf/600V.Giá 800.000 đồng/cặp

gal_228087_616e7cee3087a.jpg
 
Astron 0.56uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp
gal_228087_61527d21388b9.jpg
 
VitaminQ 0.56uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp
gal_228087_6094de4de7a75.jpg
 
West_cap  0.56uf/200V.Giá 600.000 đồng/cặp
gal_228087_60e950d3a36ef.jpg
 
C-D 0.68uF/200-300VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp
gal_228087_615274caeac52.jpg
 
Pyramid 0.68uF/200-300VDCGiá 500.000 đồng/1 cặp
gal_228087_6153de2e210a4.jpg
 
Sangamo 0,68uf/300V.Giá 600,000 đồng/cặp
gal_228087_6319690b4fba1.jpg
 
Pyramid 0.68uf/400V.Giá 1 triệu đồng/cặp.
gal_228087_5f9156c109dbe.jpg 
 
VitaminQ 0.82uf/100V.Giá 600,000 đồng/1 cặp
gal_228087_6357afec77285.jpg
 
Sangamo 1uf/100V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_6446533cd9588.jpg
 
Tụ dầu nos chưa dùng.VitaminQ 1uf/300V.Giá 600,000 đồng/1 cặp
gal_228087_5fa8a5bd43103.jpg
 
Tụ dầu Gudeman 1uf/300V nos chưa dùng.Giá 700,000 đồng/1 cặp
Loại có chấm đen này là hàng đặt của Western 
gal_228087_5fa89dd0bb807.jpg
 
gal_228087_6027c5b3df9f4.jpg
gal_228087_6027c5be4abf4.jpg
 
Pyramid 1uf/200V.Giá 600.000 đồng/1 cặp
gal_228087_6430c27f85d5f.jpg
 
Gudeman 1uf/200V .Giá 600,000 đồng/1 cặp
gal_228087_61527604a9782.jpg
 
West-cap 1uf/100V.Giá 500.000 đồng/1 cặp
gal_228087_60bb0e6a62888.jpg
 
West-cap 1uf/200V.Giá 700.000 đồng/1 cặp
gal_228087_618a26cd1c651.jpg
 
Sprague Black Beauties 1uf/200V.Giá 600.000 đồng/1 cặp.(còn 1 con)
gal_228087_600b8002b93eb.jpg
 
Sprague 1uf/400V.Giá 800.000 đồng/1 cặp
gal_228087_64460ac4926f5.jpg
Sprague 1uf/1000V.Giá 800.000đồng/1 cặp
gal_228087_600aff865d182.jpg
 
West-cap 1,5uf/200V.Giá 800.000 đồng/1 cặp
gal_228087_605999d20a9df.jpg
 
Detal 1.5 uf/100V.Giá 300.000 đồng/1 cặp.Tụ Mỹ nos chưa dùng.
gal_228087_60dacb885a2f1.jpg
 
Sprague 1.5 uf/200V.Giá 300.000 đồng/1 cặp.
gal_228087_61bd6fb373f5a.jpg
 
Sprague 1,7uf/1000V.Giá 1,2 triệu đồng/cặp
gal_228087_63783d9fc16ce.jpg
 
VitaminQ 2uf/200V.Giá 600,000 đồng/1 cặp(Còn 3 con)
gal_228087_64460b2674d28.jpg
 
Good All 2uf/50V.Giá 600.000 đồng/1 cặp
gal_228087_60e955512a14a.jpg
 
Sprague 2uf/100V.Giá 700.000 đồng/1 cặp
gal_228087_614fd43f9eae6.jpg
 
Sprague 2uf/200V.Giá 800.000 đồng/1 cặp
gal_228087_64dc41eb977e4.jpg
 
Plastic 2uf/200V.Giá 600.000 đồng/1 cặp
gal_228087_63800fe112386.jpg
 
Plastic 2.2uf/200V.Giá 600.000 đồng/1 cặp
gal_228087_638010cfb50dd.jpg
 
Dayton Audio 2.2uf/250V.Giá 400.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce2f0c2afbe.jpg
 
Tụ Film Mỹ TRW SA 3uf/400V. Nos (chưa sử dụng). Giá: 600,000 đồng/1 cặp.
gal_228087_62e0918f2b24d.jpg
 
Tụ dầu Mỹ Potter 3uf/170VAC.Giá 500,000 đồng/1 cặp
gal_228087_64ba224784a71.jpg
gal_228087_64ba2249c9bbf.jpg
 
Dayton Audio 3uf/250V.Giá 450.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce2b711ff23.jpg
 
Sprague 3uf/150V.Giá 800,000 đồng/1 cặp
gal_228087_6410456fbd2f5.jpg
 
Dayton Audio 3.3uf/250V.Giá 450.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce2dfb39c2e.jpg
 
Dayton Audio 4uf/250V.Giá 450.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce2ca08c3c6.jpg

 

Electrocube 4.7uf/250V.Giá 200.000 đồng/cặp.

gal_228087_62a318878bb87.jpg

 

Cornell Dubilier (C-D) 4.7uf/250V.Giá 200.000 đồng/cặp.

gal_228087_62a306a644387.jpg
gal_228087_62a30ebecd0d2.jpg
 
ASC 5uf/280V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
gal_228087_63ff60a088f48.jpg
 
Dayton Audio 6.8uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce2a0083a9d.jpg
 
Tụ dầu Mỹ 10uf/25V chưa dùng.Giá 600,000 đồng/1 cặp.
Tektronix là hãng chuyên sản xuất dụng cụ đo lường.
gal_228087_62cd31f1dce8e.jpg
 
Dayton Audio 20uf/250V.Giá 600.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce285349269.jpg
 
BMI 22uf/250V.Giá 150,000 đồng/1 con.
gal_228087_60dad05decb66.jpg
 
BMI 22uf/250V loại 3 râu.Giá 150,000 đồng/1 con.
gal_228087_61527906a8281.jpg
 
Dayton Audio 25uf/250V.Giá 700.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce281746530.jpg
 
Callins  25uf/15V.Giá:100.000 đồng/1 cặp. 
gal_228087_60dad7d5c943e.jpg
 
Dayton Audio 27uf/250V.Giá đã hết
gal_228087_62ce3640e487d.jpg
 
Sprague Atome 30uf/150V.Giá 200.000 đồng/1 con.
gal_228087_60e95f36ef36d.jpg
 

Cornell Dubilier (C-D) 33uf/150V.Giá 150.000 đồng/con

gal_228087_62a313b6ea69e.jpg
 
BMI 33uf/450V.Giá 250,000 đồng/1 con.
gal_228087_619f335a3cdef.jpg
 
BMI 35uf/200V.Giá 150,000 đồng/1 con.
gal_228087_625a15b50bc58.jpg
 
Dayton Audio 40uf/250V.Giá 800.000đồng/1 cặp
gal_228087_62ce376b6270d.jpg
 
Tụ Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con
gal_228087_61bd6eaca007d.jpg
 
Tụ Sprague Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con
gal_228087_61bd6ef2e9176.jpg
 
Rifa Thụy Điển 47uf/63V.Giá 150.000 đồng/2 con
gal_228087_604ed3aa699d2.jpg
 
Sprague Atome 50uf/25V.Giá 200.000 đồng/1 con.
gal_228087_618a3817a681f.jpg
 
Sprague 50uf/25V nos chưa dùng.Giá 100,000 đồng/1 con
gal_228087_600b82277dd0b.jpg
 
Tụ Mỹ nos,dùng cho phân tần.
56uf/50V.Giá 150,000 đồng/1con.(Loại này dùng trong phân tần loa Altec)
gal_228087_5fb5014bbc8e9.jpg
 
Rifa Thụy Điển 100uf/100V.Giá 100.000 đồng/1 con
gal_228087_5e354653e6002.jpg
 
Sprague 100uf/63V.Giá 100.000 đồng/1 con
gal_228087_5f169c3ea45cc.jpg
 
Tụ lọc nguồn GEN INSTR 100uf-400V,nos chưa dùng.Giá 500,000 đồng/1 con
gal_228087_614fda56c807e.jpg
 
Sprague Atom 200uf/50VDC.Giá 200.000đồng/1 con
gal_228087_607152b3370c9.jpg
 
Sprague Atom 220uf/50VDC.Giá 200.000đồng/1 con
gal_228087_607152bf883c6.jpg
 
Sprague Atom 250uf/50V.Giá 200,000 đồng/1 con
gal_228087_60714eb521f12.jpg
 
Sprague 470uf/25V.Giá 100.000 đồng/2 con
gal_228087_62820a11ec4e4.jpg
 
Sprague 1000uf/25V. KT 20x57mm.Giá 100,000 đồng/1 con
gal_228087_61cfe6290952d.jpg
 
gal_228087_61cfe641bc220.jpg
 
Tiếp tục treo từ 10/02/22 đến 10/8/22.
Góp ý 3
nguyễn anh dũng 0
Bác có vitamin q 0.22 600v tụ dầu ko bác
Trả lời 09:43 09/06/2020  
nguyễn anh dũng 0
Bác có vitamin q 0.22 600v tụ dầu ko bác
Trả lời 09:35 09/06/2020  
ngô hải bình 11
bác cho em hỏi bác có tụ nhôm dầu đôi 80mf - 500v  ko ạ!
Trả lời 20:17 25/12/2019  
Đăng bởi: Nguyễn Đình
Địa chỉ: Dĩ An_Bình Dương, Bình Dương
Ngày đăng tin: 18:41 05/08/2018
Ngày cập nhật: 18:51 26/08/2023
Báo cáo