Thông tin mô tả
<div style="font-family: Arial; font-size: 18px;" font-family:"="" arial; 18px;\"="" cv1067="" 6j5="" gec="" phiến="" đen.div="" \\"font-family:\""="" \""="" 18px;\\\"="\">
Bao ship nhanh Viettel.Ship COD thì người mua trả phí
Đèn 6AN8 Mullard,test nos.Giá 2,4 triệu đồng/cặp(đã bán 1 quả)
 
 
Đèn 6AN8 RCA,Sylvania, Nos nib nguyên hộp.Đồng giá 1 triệu đồng/cặp.
Đèn 6AN8 Mullard nhãn GE. Nos nib . Giá 2,4 triệu đồng/cặp.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&----------->>EF86
Đèn EF86 Adzam.Made in France.Bóng nos chưa dùng.Giá 1,4 triệu đồng/1 cặp
 
 
Đèn EF86/6267 Telefunken nos,tất cả đều có logo đáy.Giá 2 triệu đồng/1 cặp
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&----------->>6C4
Đèn 6C4 Mullard nos nib chưa dùng.Giá :1.5 triệu đồng/cặp
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---
Đèn 6AK5 Mullard nos nib nguyên hộp.Giá 1 triệu đồng/cặp
 

Đèn 6AK5 Amperex nos nib nguyên hộp.(Made in USA).Giá 600,000 đồng/cặp
 
Đèn 6AK5 Western.Số đó trên TV7 90 ~100%.(Có bán lẻ 1 bóng)

Giá 1,2 triệu đồng/1 cặp đẹp.
Giá 1 triệu đồng/1 cặp xấu tróc sơn.
 
6AK5 Mỹ nhãn RCA,FIVRE,Sylvania,GE,O getter.
Số đo trên TV7~100%.Đồng giá 180,000 đồng/cặp
 
6AK5 RCA Mỹ phiến crome,D getter.Số đo trên TV7~100%.Giá 300,000 đồng/cặp
 
6AK5 Tung-Sol Mỹ,logo mỏ neo,square getter.Số đo trên TV7~100%.Giá 400,000 đồng/cặp
 
 
6AK5/EF95 ,Siemens O getter.Giá 800.000 đồng/cặp,Số đo trên TV-7D/U~100%.
Philips đã bán
 
ECC85/6AQ8 Amperex.Số đo trên TV7=100%.Giá 1,3 triệu đồng/cặp(có bán lẻ 1 bóng)
 
Đèn 6U8/ECF82 telefunken tất cả bóng Có logo đáy
Nos nguyên hộp.Giá đã bán
 
ECF82/6U8 Telefunken.Có logo đáy.Số đo =93%.Giá 700.000đồng/1 quả lẻ
 
Đèn 6U8 lẻ.Test good.Đồng giá 200,000 đồng/1 bóng
 
Đèn 7119/E182CC/5687 Amperex PQ .Số đo trên TV-7D/U ~ 94-100%.
Giá 3 triệu đồng/cặp(Có bán lẻ 1 bóng)
 
Đèn 5687 Mỹ nhãn Raytheon.Phiến đen,D getter.Số đo trên TV7~100%.
Giá 1 triệu đồng/1 cặp
 
Đèn 5687 Jan Philips ,test nos.
Giá 1 triệu đồng/cặp
 
 
5687 Tung-sol 
 
D getter ,Số đo trên TV7` 94~100%.Giá 1,6 triệu đồng/cặp.
 
5687 Tung-sol  O getter .Test nos.Giá 1 triệu đồng/cặp.
 
5687 GE phiến gân đen 17. O getter. Test nos. Giá 700.000 đồng/cặp.

 
Bóng mờ chữ Giá 600.000 đồng/1 cặp
 
<span roman medium;"="" style=""><div roman medium;"="" style="font-family: Arial; font-size: 18px;">&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
<div roman medium;"="" style="font-family: Arial; font-size: 18px;">&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&----------->>12BH7

<div roman medium;"="" style="font-family: Arial; font-size: 18px;">

Đèn 12BH7 RCA phiến đen dài .Số đo trên TV7~100%.O getter,Giá 1 triệu đồng/1 quả lẻ
 

<div roman medium;"="" style="">Đèn 12BH7 Sylvania D getter.Số đo trên TV7 ~100%. Giá đã bán

Đèn 12BH7 RCA phiến đen dài,getter móng ngựa.Số đo trên TV7 96~100%.
Cặp còn chữ 3,5 triệu đồng.
Cặp bay chữ 3 triệu đồng
 
Cặp còn chữ 3,5 triệu đồng.

<div roman medium;"="" style="font-family: Arial; font-size: 18px;">
<div roman medium;"="" style="font-family: Arial; font-size: 18px;">Đèn 12BH7 Brimar phiến đen,O getter.Test good ~ 90%.Giá 4.5 triệu đông/1 cặp<div roman medium;"="" style="font-family: Arial; font-size: 18px;">(Còn 1 cặp)

 
 
 
12BH7 Brimar nos.Giá đã hết
 
 
 
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Đình
Địa chỉ: Dĩ An_Bình Dương, Bình Dương
Ngày đăng tin: 10:41 12/07/2020
Ngày cập nhật: 08:06 30/11/2022
Báo cáo