Thông tin thêm: Tụ Mỹ.Mới, chưa dùng. Bao ship nhanh Viettel.
(Ship COD thì người mua trả phí)!
ERIE Ceramic 47p/1500V=0.000047uf/1500V. Giá 100.000 đồng/8 con

Silver Mica 62pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con

68pf/600V.Giá 100,000đồng/4 con

Silver Mica 90pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con

Silver Mica 120pf/500V=0.00012uf.Giá 100,000đồng/4 con

Sangamo Silver Mica 270pf/500V=0.00027uf.Giá 100,000đồng/4 con

Silver Mica 300pf/500VGiá 100,000đồng/4 con

Pyramid 0.001uf/600V.Giá 100.000 đồng/1 con

Ceramic Disc  1500pF/500V=0.0015uf. Giá 100.000 đồng/4 con

 Ceramic Disc  1800pF/500V=0.0018uf. Giá 100.000 đồng/4 con

RMC Ceramic 0.002uF~2000pF/500V. Giá 100.000 đồng/4 con

Good All 0.0039uf/400V.Giá 100.000đồng/4 con

Good All 0.0068uf/400V.Giá 100.000đồng/4 con

VitaminQ 0.0047uf/1000V.Giá 150.000 đồng/1 con

Ceramic Disc 0.01uf/1000V.Giá 100.000 đồng/4 con

VitaminQ 0.01uf/1200V.Giá 150.000đồng/1 con(Còn 2 con)

West cap 0.01uf/400V..Giá 150.000 đồng/1 con.(Còn 1 con)

West cap 0.01uf/600V..Giá 350.000 đồng/1 cặp

Ceramic Disc 0.02uf/500V.Giá 100.000 đồng/4 con
Loại này dung sai 50%,nên có thể đo lựa 0,01uf -->>0,02uf theo yêu cầu

 2 con tụ Mỹ southern  0.0195uf/1200V được matched theo cặp tuyệt đối cân nhau.
Giá 300,000 đồng/1 con đôi ~ 2 con tụ đơn.

Solar 0.02uf/500VDC.Giá 800.000 đồng/căp.


Chicago 0.02uf/600V.Giá 300.000 đồng/cặp

Sprague 0.022uf/800V.Giá 100.000đồng/cặp

West cap 0.022uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp

VitaminQ 0.024uf/600V.Giá 550,000 đồng/cặp

Ajax molded 0.03/400V.Giá 200.000 đồng/1 cặp

CRC 0.033uf/400V.Giá 300.000 đồng/cặp

Chicago 0.033uf/600V.Giá 300.000đồng/cặp

Good all 0.047uf/400V.Giá:250.000đồng/cặp


Cornell Dubilier (C-D) 0.047uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp


Sangamo 0,068uf/200V.Giá 300,000 đồng/cặp

Sprague 0.068uf/200V.Giá 400.000đồng/cặp

Gudeman 0.068uf/400V.Giá 450.000đồng/cặp

VitaminQ 0.068uf/600V.Giá 600.000đồng/cặp

West_cap  0.082uf/400V.Tụ Mỹ mới chưa dùng.Thay thế được cho 0.1 uf
Giá:600.000 đồng/ cặp

West_cap  0.1uf/100V.Giá 300.000 đồng/ cặp

Gudeman 0.1uf/200V.Giá 350,000 đồng/1 cặp

vitaminQ 2x0.1uf/400V.Giá:500.000 đồng/cặp

Vitamin Q 0.1uf/400V.Giá:600.000 đồng/cặp

Cornell Dubilier (C-D) 0.1uf/400V.Giá 700.000 đồng/cặp.


West_cap  0.1uf/400V .Giá  850.000 đồng/cặp.

1. Tụ Western 2x0.1uf /600V (nos) chưa dùng. Giá: 500.000 đồng/1 con. 
1 con tụ đôi này = 2 con 0,1uf/600v


CRC 0.1uf/600V.Giá 700,000 đồng/cặp

Vitamin Q 0.1uf/1000V.Giá:1.2 triệu đồng/cặp(Còn 1 con)

 Sprague  0.1uf/1500V .Giá 1.3 triệu đồng/cặp


West_cap 0.1uf/2000V.Tụ nos chưa dùng.Giá 1.4 triệu đồng/cặp(Còn 1 cặp)

West_cap  0.12uf/300V.Giá 600.000 đồng/ cặp

Tụ dầuVitamin Q 0.15uf/200V chưa dùng.Giá 400,000 đồng/1cặp(Còn 2 con)

Gudeman 0.15uf/200V. Giá 300.000 đồng/cặp

Ajax molded 0.15uf/200V.Giá 100.000đồng/cặp

West-cap 0.15uf/400V.Giá 800.000 đồng/cặp

Sprague 0.15 uf/1000V.Giá 800.000 đồng/cặp

Sprague 0.22uf/100V.Giá 100.000 đồng/4 con

Sprague 0.22uf/200V.Giá 100.000đồng/căp
 

BMI 0.22uf/100V.Giá 100,000 đồng/4 con

West_cap  0.22uf/50VDC.Giá 400,000 đồng/1 cặp

West_cap  0.22uf/50VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp.(Loại này rất tốt,sai số +-1%)

Sprague 0.22uf/50VDC.Giá 450.000 đồng/1 cặp

Vitamin Q 0.22uf/200V. Giá 500.000 đồng/cặp. 

Sprague 0.22uf/200 V.Giá 400.000 đồng//1 cặp

West_cap  0.22uf/400V.Giá 850.000 đồng/ cặp

VitaminQ 0.27uf/300V.Giá 700,000 đồng/1 cặp

West-cap 0.27uf//1000V.Giá:1 triệu đồng/cặp

VitaminQ 0.3 uf/1000V .Giá:1.2 triệu đồng/cặp

West-cap 0.33/200V.Giá 500.000 đồng/cặp

Gudeman 0.33uf/200V. Giá 400.000 đồng/cặp

Vitamin Q 0.33uf/300V. Giá 700.000 đồng/cặp. 

West_cap  0.33uf/300V.Giá 700.000 đồng/ cặp

Vitamin Q 0.33uf/400V. Giá đã hết

Sprague 0.33uf/400V. Giá 800.000 đồng/cặp. 

Tụ Mỹ Sprague mã JAN 0.33uf/400V. Giá 900.000 đồng/cặp. 

 Astron 0.33uf/600V. Giá Giá 1triệu đồng/cặp

Cặp tụ dầu Good All 0.4uf/1200V..Giá 1,5 triệu đồng/cặpWest_cap  0.47uf/50V.Giá 500.000 đông/1 cặp

 

Tụ dầu GEN INSTR 0.47uf-200V.Giá:600.000 đồng/cặp


Cornell Dubilier (C-D) 0.47uf/400V.Giá 700.000 đồng/cặp.(Tụ dầu rất nặng )


Cornell Dubilier (C-D) 0.47uf/400V.Giá 800.000 đồng/cặp.(Còn 1 con)


Tụ dầu Mỹ Acushnet 0.47uf/600V .Nos chưa dùng.Giá ;900.000 đồng/1 cặp

Sprague 0.47uf/1000V.Giá 1,4 triệu đồng/cặp.

Solar 0.5uf/100V.Giá 350.000 đồng/1 cặp.Tụ Mỹ nos chưa dùng

Cornell Dubilier (C-D) 0.5uf/600V.Giá 800.000 đồng/cặp


Astron 0.56uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp

VitaminQ 0.56uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp

West_cap  0.56uf/200V.Giá 600.000 đồng/cặp

C-D 0.68uF/200-300VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp

Pyramid 0.68uF/200-300VDCGiá 500.000 đồng/1 cặp

Sangamo 0,68uf/300V.Giá 700,000 đồng/cặp

Pyramid 0.68uf/400V.Giá 1 triệu đồng/cặp.
 
Tụ dầu nos chưa dùng.VitaminQ 1uf/300V.Giá 600,000 đồng/1 cặp

Tụ dầu Gudeman 1uf/300V nos chưa dùng.Giá 700,000 đồng/1 cặp
Loại có chấm đen này là hàng đặt của Western Gudeman 1uf/200V .Giá 600,000 đồng/1 cặp

Jonh E Fast 1uf/200V.Giá 300.000đồng/1 cặp

West-cap 1uf/100V.Giá 500.000 đồng/1 cặp

West-cap 1uf/200V.Giá 700.000 đồng/1 cặp

Sprague Black Beauties 1uf/200V.Giá 600.000 đồng/1 cặp.(còn 1 con)

Sprague 1uf/1000V.Giá 800.000đồng/1 cặp

West-cap 1,5uf/200V.Giá 800.000 đồng/1 cặp

Detal 1.5 uf/100V.Giá 400.000 đồng/1 cặp.Tụ Mỹ nos chưa dùng.

Sprague 1.5 uf/200V.Giá 500.000 đồng/1 cặp.

Good All 2uf/50V.Giá 600.000 đồng/1 cặp

Siemens 2uf/250VDC.Giá 150.000 đồng/1 cặp

Sprague 2uf/100V.Giá 800.000 đồng/1 cặp

Dayton Audio 2.2uf/250V.Giá 400.000đồng/1 cặp

Tụ Film Mỹ TRW SA 3uf/400V. Nos (chưa sử dụng). Giá: 500,000 đồng/1 cặp.

Tụ Mỹ Sprague mã JAN 3uf/50V.Giá :600.000 đồng/1 cặp
(Còn 1 con)

Dayton Audio 3uf/250V.Giá 400.000đồng/1 cặp

Dayton Audio 3.3uf/250V.Giá 400.000đồng/1 cặp

Dayton Audio 4uf/250V.Giá 400.000đồng/1 cặp


Electrocube 4.7uf/250V.Giá 300.000 đồng/cặp.


Cornell Dubilier (C-D) 4.7uf/250V.Giá 300.000 đồng/cặp.Dayton Audio 4.7uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp

Tụ Film Mỹ TRW SA 5uf/200V. Nos,chưa dùng.Giá : 600,000 đồng/1 cặp

Dayton Audio 5.6uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp

Gudeman 6uF/200V.Giá 500.000đồng/Cặp(còn 1 con)

Dayton Audio 6.8uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp

Tụ dầu Mỹ 10uf/25V chưa dùng.Giá 600,000 đồng/1 cặp.
Tektronix là hãng chuyên sản xuất dụng cụ đo lường.

Dayton Audio 20uf/250V.Giá 600.000đồng/1 cặp

BMI 22uf/250V.Giá 150,000 đồng/1 con.

BMI 22uf/250V loại 3 râu.Giá 150,000 đồng/1 con.

Dayton Audio 25uf/250V.Giá 700.000đồng/1 cặp

Callins  25uf/15V.Giá:100.000 đồng/1 cặp. 

Dayton Audio 27uf/250V.Giá 750.000đồng/1 cặp

Sprague Atome 30uf/150V.Giá 150.000 đồng/1 con.

Cornell Dubilier (C-D) 33uf/150V.Giá 150.000 đồng/con


BMI 33uf/450V.Giá 250,000 đồng/1 con.

BMI 35uf/200V.Giá 150,000 đồng/1 con.

Dayton Audio 40uf/250V.Giá 800.000đồng/1 cặp

Tụ Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con

Tụ Sprague Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con


Rifa Thụy Điển 47uf/63V.Giá 150.000 đồng/2 con

Sprague Atome 50uf/25V.Giá 100.000 đồng/1 con.

Sprague 50uf/25V nos chưa dùng.Giá 100,000 đồng/2 con

Tụ Mỹ nos,dùng cho phân tần.
56uf/50V.Giá 150,000 đồng/1con.(Loại này dùng trong phân tần loa Altec)

Rifa Thụy Điển 100uf/100V.Giá 100.000 đồng/1 con

Sprague 100uf/63V.Giá 100.000 đồng/1 con

Tụ lọc nguồn GEN INSTR 100uf-400V,nos chưa dùng.Giá 500,000 đồng/1 con

Sprague Atom 200uf/50VDC.Giá 150.000đồng/1 con

Sprague Atom 220uf/50VDC.Giá 150.000đồng/1 con

Sprague Atom 250uf/50V.Giá 150,000 đồng/1 con

Sprague 470uf/25V.Giá 100.000 đồng/2 con

Sprague 1000uf/25V. KT 20x57mm.Giá 100,000 đồng/1 con


Tiếp tục treo từ 10/02/22 đến 10/8/22.