Topic: tụ Mỹ (nos)!
place Bình Dương    arrow_upward 1 tuần trước    favorite_border Lưu lại    help_outline Tùy chỉnh
Tham gia 5 năm trước
call  ĐT: 09753 xxxx
Thông tin thêm: Tụ Mỹ.Mới, chưa dùng. Bao ship nhanh Viettel.
(Ship COD thì người mua trả phí)!
ERIE Ceramic 47p/1500V=0.000047uf/1500V. Giá 100.000 đồng/8 con

Sangamo Silver Mica 270pf/500V=0.00027uf.Giá 100,000đồng/4 con

Pyramid 0.001uf/600V.Giá 100.000 đồng/1 con

Ceramic Disc  1500pF/500V=0.0015uf. Giá 100.000 đồng/4 con

 Ceramic Disc  1800pF/500V=0.0018uf. Giá 100.000 đồng/4 con

RMC Ceramic 0.002uF~2000pF/500V. Giá 100.000 đồng/4 con

Good All 0.0039uf/400V.Giá 100.000đồng/4 con

Good All 0.0068uf/400V.Giá 100.000đồng/4 con

Sprague 0.0047uf/200V.Giá 100.000 đồng/1 con.

VitaminQ 0.0047uf/1000V.Giá 150.000 đồng/1 con

Ceramic Disc 0.01uf/1000V.Giá 100.000 đồng/4 con

VitaminQ 0.01uf/1200V.Giá 150.000đồng/1 con

West cap 0.01uf/400V..Giá 150.000 đồng/1 con.(Còn 1 con)

West cap 0.01uf/600V..Giá 350.000 đồng/1 cặp

Ceramic Disc 0.02uf/500V.Giá 100.000 đồng/4 con
Loại này dung sai 50%,nên có thể đo lựa 0,01uf -->>0,02uf theo yêu cầu

 2 con tụ Mỹ southern  0.0195uf/1200V được matched theo cặp tuyệt đối cân nhau.
Giá 300,000 đồng/1 con đôi ~ 2 con tụ đơn.

Solar 0.02uf/500VDC.Giá 800.000 đồng/căp.


Chicago 0.02uf/600V.Giá 300.000 đồng/cặp

Sprague 0.022uf/800V.Giá 100.000đồng/cặp

West cap 0.022uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp

VitaminQ 0.024uf/600V.Giá 550,000 đồng/cặp

Ajax molded 0.03/400V.Giá 200.000 đồng/1 cặp

CRC 0.033uf/400V.Giá 300.000 đồng/cặp

Chicago 0.033uf/600V.Giá 300.000đồng/cặp

Westcap 0.047uf/200V Giá 300.000 đồng/cặp

Good all 0.047uf/400V.Giá:300.000đồng/cặp

Gudeman 0.068uf/400V.Giá 450.000đồng/cặp

VitaminQ 0.068uf/600V.Giá 600.000đồng/cặp

West_cap  0.1uf/100V.Giá 300.000 đồng/ cặp

Gudeman 0.1uf/200V.Giá 350,000 đồng/1 cặp

 Sprague  0.1uf/200V.Giá 350.000/cặp

vitaminQ 2x0.1uf/400V.Giá:500.000 đồng/cặp

Vitamin Q 0.1uf/400V.Giá:600.000 đồng/cặp

Cornell Dubilier (C-D) 0.1uf/400V.Giá 700.000 đồng/cặp.


West_cap  0.1uf/400V .Giá 800.000 đồng/cặp

Vitamin Q 0.1uf/400V.Giá 800.000 đồng/1 cặp

Vitamin Q 0.1uf/1000V.Giá:1.2 triệu đồng/cặp(Còn 1 con)

 Sprague  0.1uf/1500V .Giá 1.3 triệu đồng/cặp


West_cap 0.1uf/2000V.Tụ nos chưa dùng.Giá 1.4 triệu đồng/cặp(Còn 1 cặp)

West_cap  0.12uf/300V.Giá 600.000 đồng/ cặp

Tụ dầuVitamin Q 0.15uf/200V chưa dùng.Giá 400,000 đồng/1 cặp

Gudeman 0.15uf/200V. Giá 300.000 đồng/cặp

Ajax molded 0.15uf/200V.Giá 100.000đồng/cặp

West-cap 0.15uf/400V.Giá 800.000 đồng/cặp

Sprague 0.15 uf/1000V.Giá 800.000 đồng/cặp

Sprague 0.22uf/200V.Giá 100.000đồng/căp
 

West_cap  0.22uf/50VDC.Giá 400,000 đồng/1 cặp

West_cap  0.22uf/50VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp.(Loại này rất tốt,sai số +-1%)

Sprague 0.22uf/50VDC.Giá 450.000 đồng/1 cặp

Vitamin Q 0.22uf/200V. Giá 500.000 đồng/cặp. 

Sprague 0.22uf/200 V.Giá 400.000 đồng//1 cặp

West_cap  0.22uf/400V.Giá 800.000 đồng/ cặp

Tụ dầu VitanimQ 0.22uf/400V Đã bán
Gudeman 0.22uf/600V.Giá 800.000 đồng/1 cặp


VitaminQ 0.27uf/300V.Giá 700,000 đồng/1 cặp

West-cap 0.27uf//1000V.Giá:1 triệu đồng/cặp

VitaminQ 0.3 uf/1000V .Giá:1triệu đồng/cặp

West-cap 0.33/200V.Giá 500.000 đồng/cặp

Gudeman 0.33uf/200V. Giá 400.000 đồng/cặp

Vitamin Q 0.33uf/300V. Giá 700.000 đồng/cặp. 

West_cap  0.33uf/300V.Giá 700.000 đồng/ cặp

Vitamin Q 0.33uf/400V. Giá 800.000 đồng/cặp. (Còn 1 cặp)

Sprague 0.33uf/400V. Giá 800.000 đồng/cặp. 

Tụ Mỹ Sprague mã JAN 0.33uf/400V. Giá 900.000 đồng/cặp. 

 Astron 0.33uf/600V. Giá Giá 1triệu đồng/cặp

Cặp tụ dầu Good All 0.4uf/1200V..Giá 1,5 triệu đồng/cặpWest_cap  0.47uf/50V.Giá 500.000 đông/1 cặp

Cornell Dubilier (C-D) 0.47uf/400V.Giá 700.000 đồng/cặp.(Tụ dầu rất nặng )


Vitamin Q 0.47uf/600V. Giá 800.000 đồng/cặp. (còn 1 cặp)

Cornell Dubilier (C-D) 0.47uf/400V.Giá 800.000 đồng/cặp.(Còn 1 con)


Sprague 0.47uf/1000V.Giá 1,4 triệu đồng/cặp.

Solar 0.5uf/100V.Giá 350.000 đồng/1 cặp.Tụ Mỹ nos chưa dùng

Cornell Dubilier (C-D) 0.5uf/600V.Giá 800.000 đồng/cặp


Astron 0.56uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp

VitaminQ 0.56uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp

West_cap  0.56uf/200V.Giá 600.000 đồng/cặp

C-D 0.68uF/200-300VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp

Pyramid 0.68uF/200-300VDCGiá 500.000 đồng/1 cặp

VitaminQ 0.68uf/200V.Giá 600,000 đồng/1 cặp

Pyramid 0.68uf/400V.Giá 1 triệu đồng/cặp.
 

VitaminQ 0.82uf/100V.Giá 600,000 đồng/1 cặp

Tụ dầu nos chưa dùng.VitaminQ 1uf/300V.Giá 600,000 đồng/1 cặp

Tụ dầu Gudeman 1uf/300V nos chưa dùng.Giá 700,000 đồng/1 cặp
Loại có chấm đen này là hàng đặt của Western Gudeman 1uf/200V .Giá 600,000 đồng/1 cặp

Jonh E Fast 1uf/200V.Giá 300.000đồng/1 cặp

West-cap 1uf/100V.Giá 500.000 đồng/1 cặp

West-cap 1uf/200V.Giá 700.000 đồng/1 cặp

Sprague Black Beauties 1uf/200V.Giá 800.000 đồng/1 cặp

Sprague Black Beauties 1uf/600V.Giá 1.2 triệu đồng/1 căp (còn 1 cặp)

Sprague 1uf/1000V.Giá 800.000đồng/1 cặp

West-cap 1,5uf/200V.Giá 800.000 đồng/1 cặp

Detal 1.5 uf/100V.Giá 400.000 đồng/1 cặp.Tụ Mỹ nos chưa dùng.

Sprague 1.5 uf/200V.Giá 500.000 đồng/1 cặp.

Good All 2uf/50V.Giá 600.000 đồng/1 cặp

Siemens 2uf/250VDC.Giá 150.000 đồng/1 cặp

Sprague 2uf/200VDC.Giá 200.000 đồng/cặp

Sprague 2uf/100V.Giá 800.000 đồng/1 cặp

Tụ Mỹ Sprague mã JAN 3uf/50V.
Loại chân thường giá 400,000 đồng/cặp(Còn 1 cặp)

Loại chân mạ vàng,giá 600.000 đồng/1 cặp

Dayton Audio 4.7uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp

Gudeman 6uF/200V.Giá 500.000đồng/Cặp

Dayton Audio 6.8uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp

Dayton Audio 10uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp

Sprague Atome 10uf/200V.Giá 150.000 đồng/1 con.

Dayton Audio 20uf/250V.Giá 600.000đồng/1 cặp

BMI 22uf/250V.Giá 150,000 đồng/1 con.

BMI 22uf/250V loại 3 râu.Giá 150,000 đồng/1 con.

Dayton Audio 25uf/250V.Giá đã hết

Callins  25uf/15V.Giá:100.000 đồng/1 cặp. 

Dayton Audio 27uf/250V.Giá 750.000đồng/1 cặp

Sprague Atome 30uf/150V.Giá 150.000 đồng/1 con.

BMI 33uf/450V.Giá 250,000 đồng/1 con.

Dayton Audio 40uf/250V.Giá 800.000đồng/1 cặp

Tụ Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con

Tụ Sprague Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con


Rifa Thụy Điển 47uf/63V.Giá 150.000 đồng/2 con

Sprague Atome 50uf/25V.Giá 100.000 đồng/1 con.

Sprague 50uf/25V nos chưa dùng.Giá 100,000 đồng/2 con

Tụ Mỹ nos,dùng cho phân tần.
56uf/50V.Giá 150,000 đồng/1con.(Loại này dùng trong phân tần loa Altec)

Rifa Thụy Điển 100uf/100V.Giá 100.000 đồng/1 con

Sprague 100uf/63V.Giá 100.000 đồng/1 con

Tụ lọc nguồn GEN INSTR 100uf-400V,nos chưa dùng.Giá 500,000 đồng/1 con

Sprague Atom 200uf/50VDC.Giá 150.000đồng/1 con

Sprague Atom 220uf/50VDC.Giá 150.000đồng/1 con

Sprague Atom 250uf/50V.Giá 150,000 đồng/1 con

Sprague 1000uf/25V. KT 20x57mm.Giá 150,000 đồng/1 con


Tiếp tục ct từ 04/01/22 đến 04/02/22.
18:41 05/T08/2018  
Cập nhật lúc 09:43 09/06/2020  ○○○
nguyễn anh dũng (0)
Địa chỉ: 51 nguyễn chí thanh tp bmt
Điện thoại: 09367 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Bác có vitamin q 0.22 600v tụ dầu ko bác
Cập nhật lúc 09:35 09/06/2020  ○○○
nguyễn anh dũng (0)
Địa chỉ: 51 nguyễn chí thanh tp bmt
Điện thoại: 09367 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Bác có vitamin q 0.22 600v tụ dầu ko bác
Cập nhật lúc 20:17 25/12/2019  ○○○
ngô hải bình (11)
Địa chỉ: Quảng Nam
Điện thoại: 0989 382 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
bác cho em hỏi bác có tụ nhôm dầu đôi 80mf - 500v  ko ạ!
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ