Thích ○○○ 

Trang chuyên điện trở nhôm - sứ -nhật -mỹ

Đăng lúc 11:31 24/03/2019 ○ Cập nhật lúc 10:05 26/04/2019 ○ Đăng tại Đồng Nai
Trương văn Pha 4
Địa chỉ: Biên Hòa Dong Nai , Tk vietcombank 0121000817581 Trương Văn Pha - Đồng Nai
Điện thoại: 09772 
Điện trở sứ mỹ hàng lưu kho chưa sử dụng 
3.5k ohm giá:20n vnđ (1con)

 
 
 
 
 


Điện trở sứ MALLORY mỹ 
hàng lưu kho chưa dử dụng 3900ohm-43w
Giá: 25n vnđ (1con)


 
 
 
 


Điện trở sứ 30ohm 40w và 5ohm 40w 
Giá:25n vnđ (1con)

 
 
 


Điện trở nhôm 2,2ohm /50w. Giá: 30n vnđ (1con)

 
 


Điện trở nhôm 10ohm/25w; giá: 30n vnđ (1con)

 
 
 


Điện trở nhôm 100ohm/50w; giá: c30n vnđ (1con)

 
 
 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo