Đĩa CD Thanh Châu Long Thành
Đồng Nai    1 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 11 năm trước
  ĐT: 09637 xxxx
Đĩa CD Thanh Châu Long Thành trân trọng chia sẽ đến quý khách rất nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com 


- Giá CD đã được niêm yết chi tiết trên từng mẫu đĩa CD & Bao ship COD (Nhận hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán tiền) đến tận nhà quý khách hàng.
- Thông tin số tài khoản: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hoà: 
                          0481000539494 - Nguyễn Thanh Châu
- Quý khách hàng tham khảo chi tiết thêm rất mẫu đĩa CD tại trang: cdthanhchau.com

- Số điện thoại (Zalo): 0963797977
14:27 20/T09/2017  

* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).
Tel-Zalo: 0963.797977


Giá 150.000đ

Giá 260.000đ; CD có chữ ký của ca sĩ

Giá 250.000đ; CD có chữ ký của ca sĩ

 Giá 180.000đ; CD có chữ ký của ca sĩ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ

Giá 150.000đ
 
 

Giá 100.000đ
 

Giá 100.000đ
 

Giá 150.000đ

Giá 100.000đ, CD Kỷ niệm họp mặt Group Audiophiles Biên Hoà năm 2021
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam
 
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam
 
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam

Giá 180.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam

Giá 350.000đ/1 bộ 2CDCD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 150.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam
 
 
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam
 
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam
 
 
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại Việt Nam
 
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 
 
Giá 250.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Class A, sản xuất tại Việt Nam
 
 
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 220.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam
 
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 150.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 120.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Audio Space, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Gi
á 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Gi
á 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Chính hãng, sản xuất tại Việt Nam

 - Quý khách vui lòng xem thêm các mẫu đĩa CD Topic kế tiếp!
- Xem thêm nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com
* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 300.000đ, CD Chính hãng sản xuất tại USA

Giá 350.000đ, CD hàng sản xuất tại USA, âm thanh rất hay
 
 

Giá 250.000đ, CD chính hãng Trung tâm Thuý Nga, sản xuất tại USA
 
 

Giá 250.000đ, CD chính hãng Trung tâm Mây Ngàn Phương, sản xuất tại USA

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA

Giá 130.000đ, CD chính hãng 
Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 
Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng 
Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ/1 bộ 02 CD sản xuất tại Việt Nam, CD chất âm 1975 chuyển từ băng cối sang CD 


Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ, CD Tái bản tại Việt Nam
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 150.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD chính hãng 
Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA, Mẫu đặt hàng riêng
 
 

Giá 150.000đ, CD chính hãng 
Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 150.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA, CD không bị lỗi xì nền
 
 
Giá 150.000đ, CD chính hãng 
Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 
Giá 130.000đ, CD chính hãng 
Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA, Mẫu đặt hàng riêng
 
 

Giá 130.000đ, CD chính hãng Trung tâm Làng Văn, sản xuất tại USA
 
 

- Quý khách vui lòng xem thêm các mẫu đĩa CD Topic kế tiếp!

- Xem thêm nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com

* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).


Giá 450.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 
 

Giá 350.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 350.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 300.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 450.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 350.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 

Giá 350.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA 
 
 

Giá 400.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 300.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 400.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 300.000đ, CD sản xuất tại USA
 
 

Giá 300.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

Giá 300.000đ, CD Chính hãng ASIA, sản xuất tại USA
 
 

- Quý khách vui lòng xem thêm các mẫu đĩa CD Topic kế tiếp!

- Xem thêm nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com


* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).

Giá 250.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Thuý Nga, sản xuất tại USA
 
 

Giá 250.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Thuý Nga, sản xuất tại USA
 
 

Giá 250.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Thuý Nga, sản xuất tại USA
 
 

Giá 250.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Thuý Nga, sản xuất tại USA
 

 

Giá 250.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Thuý Nga, sản xuất tại USA
 
 

 - Quý khách vui lòng xem thêm các mẫu đĩa CD Topic kế tiếp!
- Xem thêm nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com
* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 
 

Giá 200.000đ, CD Chính hãng Trung tâm Phượng Hoàng, sản xuất tại USA
 

- Quý khách vui lòng xem thêm các mẫu đĩa CD Topic kế tiếp!
- Xem thêm nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com 

* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).

Giá 150.000đ. CD Chính hãng Trung tâm Ca Dao, sản xuất tại USA
 
 

Giá 150.000đ. CD Chính hãng Trung tâm Ca Dao, sản xuất tại USA
 
 

Giá 150.000đ. CD Chính hãng Trung tâm Ca Dao, sản xuất tại USA
 
 

Giá 170.000đ. CD Chính hãng Trung tâm Ca Dao, sản xuất tại USA
 
 

Giá 150.000đ. CD Chính hãng Trung tâm Ca Dao, sản xuất tại USA
 
 

- Quý khách vui lòng xem thêm các mẫu đĩa CD Topic kế tiếp!
- Xem thêm nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com

* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).

Giá 100.000đ. CD Tái bản, sản xuất tại Việt Nam
 

Giá 100.000đ. CD Tái bản, sản xuất tại Việt Nam
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

- Quý khách vui lòng xem thêm các mẫu đĩa CD Topic kế tiếp!
- Xem thêm nhiều mẫu CD tại trang: cdthanhchau.com* Giá đĩa CD đã được nêm yết chi tiết trên từng mẫu CD. 
* Giá đã bao luôn phí Ship CD đến tận nhà Quý khách và phí COD (Quý khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng).

Giá 350.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, sản xuất tại Đức
 
 

Giá 300.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, sản xuất tại Đức
 
 

Giá 300.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, sản xuất tại Đức
 
 

Giá 300.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, sản xuất tại USA
 

 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%
 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 250.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, CD nhạc giao hưởng có bài 1812 bắn đại bác rất hay

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, CD nhạc giao hưởng có bài 1812 bắn đại bác rất hay

Giá 160.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, CD bị hư bài số 3

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD nhạc Jazz đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD nhạc Jazz đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD nhạc Jazz đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD nhạc Jazz đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD nhạc Jazz đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 250.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, CD nhạc giao hưởng có bài 1812 bắn đại bác rất hay 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD nhạc giao hưởng đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD nhạc giao hưởng đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 200.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95%, CD nhạc giao hưởng có bài 1812 rất hay 

Giá 140.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp 85% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Giá 180.000đ, CD đã qua sử dụng, phôi đẹp hơn 95% 

Chơi cho bồ nó sợ, Chơi cho vợ thất kinh, Chơi cho hàng xóm giật mình, Chơi cho thế giới biết mình có loa to.
Thanh Châu Audio-0963.797977
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ