Bộ 2 CD hay của Ellla Fitzgerald - Ca sĩ nhạc Jazz nổi tiếng thế giới ( Đĩa USA, Đĩa tốt)
1. The Golden Greats
2. First Lady of Song

Giá: 400.000 đ/ 2 CD
Liên hệ: Tuấn Anh - 0968996913
(không bao ship)

Ghé qua tủ đĩa của mình ở:
https://phoamthanh.phomuaban.vn/store.php?storeid=305013