Thích ○○○ 

Pre pow luxman c7f m7f amply luxman L570 marantz 94limited 1150mkii accuphase e203 e305

Đăng lúc 23:56 31/03/2019 ○ Cập nhật lúc 15:25 24/04/2019 ○ Đăng tại Đà Nẵng
Nhơn 188
Địa chỉ: 17 Núi Thành TP Đà Nẵng - Đà Nẵng
Điện thoại: 0974.43. 
Pre pow Luxman c-7f m-7f đẹp và mới ken dây nguồn rin theo máy , giá 85 triệu đồng .
Amply luxman L-570 đẹp và mới , giá 22 triệu đồng .

Amply marantz 94 limited khá đẹp và mới , máy khách nâng cấp bán , giá 17,5 triệu đồng . 
Ghi chú
Huỳnh Nhơn số TK 0041.000.564.021 ngân hàng VietcomBank Tp Đà Nẵng .
Nguyễn Thị Thu Phương số TK 2009.206.040.246 ngân hàng AgrBank Tp Đà Nẵng
Đăng lúc 23:58 31/03/2019  ○○○
Amply marantz 1150 kmii đẹp và mới , vỏ gỗ rin đẹp mới , giá 16.5 triệu . 
Amply accuphase e-203 đẹp và mới , giá 15 triệu đồng . 

Amply accuphase e-305 đẹp và mới giá 40 triệu đồng . 
Hàng đang về sẽ úp sau .
LH : 0974.43.43.43 , không nhận và trả lời tin nhắn .  
ĐC : 17 Núi Thành tp Đà Nẵng , cách đuôi cầu Rồng 1km .

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo