em nó từ nhật về rất đẹp nhé ae
 dòng máy 4 loa cho chất âm khỏi chê
 tất cả nguyên zin từ trong ra ngoài
 dòng này chơi nhạc trước 75 thì khỏi quảng cáo luôn
 nút núm nước si còn rất đẹp
 radio fm 90 đã kéo lên dc nhiều đài sóng khỏe
 nước si cửa băng còn rất đẹp
 cơ dòng này nồi đồng cối đá biết bao giờ mới hư hỏng
 xin phép mod cho em đăng bán