Shop tạm nghỉ. Giải quyết nợ, nần cuối năm ....!

Thông tin mô tả
Shop tạm nghỉ qua Tết giao dịch lại 
Lý do giải quyết nợ tồn cuối 
Và kiểm kê hàng hóa 
Mong anh em thông cảm 
Chúc anh em ăn Tết vui vẻ 


NGUYEN TUONG DUY NGAN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH BINH TAY
SO TAI KHOAN 0251 0027 34331
Góp ý
Đăng bởi: MsDuy
Địa chỉ: 413 Bui tu toan Binh Tan, HCM
Ngày đăng tin: 08:53 21/01/2021
Ngày cập nhật: 22:20 21/01/2021
Báo cáo