Shop tài trợ Phố (40)
Nguyễn Đăng Khoa (74 )
Hàng nhập thẳng từ USA (JBL,,Tannoy...)
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 91884
Tham gia từ: 17/08/2012
Điện thoại: 0902.62.62.62
Địa chỉ: 39 Chợ đệm,Bình Chánh
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (189)