Shop tài trợ Phố (13)
Nguyen Tuong Duy (24 )
Chuyên sưu tầm thiết bị-phụ kiện audio, phụ tùng xe máy cổ, đồng hồ cổ...từ Nhật
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 89400
Tham gia từ: 20/07/2012
Điện thoại: 0989.033.077
Địa chỉ: 79 Tam Hà, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, HCM
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (30)