Shop tài trợ Phố (11)
Trần Thị Thu Hằng (17 )
chuyên buôn bán âm thanh Hi-end
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 43001
Tham gia từ: 21/09/2009
Điện thoại: 0913843970
Địa chỉ: 323/1 Vườn Lài, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (56)