Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Phố Âm Thanh  »  Amply, mixer

Hoàng Sa Audio Kính Phố: Âm Thanh Châu Âu-Mỹ-Nhật ...

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Trang    1   2  3  Trang kế
12:35 29/06/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
16 bạn bè
 Kết bạn
Shop Hoàng Sa Xin Kính Chào Toàn Thể ACE Phố Mua Bán

Chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử Nhật-Anh-Mỹ đã qua sử dụng.
Vui lòng call trực tiếp để tiện giao dịch,tks.
ĐC: 147D Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.


HÀNG MỚI VỀ:
+CD CALIFORNIA AUDIO LABS ICON MKII,REMOTE (9TR)
+CD ARCAM FMJ CD23,SILVER,REMOTE (16TR)
+CD MARANTZ 72,REMOTE (9TR800)
+CD MCINTOSH MCD7000,REMOTE (17TR500)
+CD NAIM CD3.5 (15TR500)
+CD NAIM CDX,REMOTE (29TR)
+CD ESOTERIC X-30,FULLBOX(44TR)
+CD REVOX B225,RENMOTE (17TR500)
+CD REVOX B226 SIGNATURE (19TR500)
+CD WADIA 21,CHÂN CHÉN,REMOTE (49TR)
+AMP ARCAM FMJ A22,REMOTE (18TR)
+AMP CARVER CM-1090(11TR)
+AMP CONCEPT 11.0 (25TR)
+AMP LUXMAN L-100 (19TR500)
+AMP MCINTOSH MAC1900 (21TR)
+AMP SANSUI 5000X (19TR)
+AMP SANSUI AU-@907DR (18TR500)
+AMP SANSUI AU-@907L EXTRA (18TR500)
+PRE CARVER CT-6 (7TR800)
+PRE VTL TL2.5 SILVER,FULLBOX (37TR)
+PRE/POW GOLDEN TUBE AUDIO SEP-1/SE-40 (44TR)
+PRE/POW ROTEL RB-1090/RC-1090,SILVER,FULLBOX (61TR)
+LOA BOSE 301 SONATA LTD (16TR)
+LOA BOSE 601 SERI III,THÙNG VÀNG (34TR500)
+LOA SONUS FABER CONCERTO,THÙNG VÀNG (32TR)
+LOA TANNOY SUPER RED MONTOR SRM 10B (31TR)​

*AMPLI:
AMP ARCAM FMJ A18,FULLBOX (15TR) => 
XEM TẠI ĐÂY
AMP ARCAM FMJ A22,REMOTE (18TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP ARCAM DIVA A70,FULLBOX (11TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP ARCAM DIVA A90,BLACK,FULLBOX (16TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP AR MODEL AU (18TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP CARVER HR-752 (9TR) => XEM TẠI ĐÂY

AMP CREEK CAS 4040 (4TR800) => XEM TẠI ĐÂY
AMP CREEK 4140S2 (7TR900) => XEM TẠI ĐÂY
AMP CREEK 5350SE,REMOTE (18TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP CONCEPT 11.0 (25TR) => XEM TẠI ĐÂY

AMP CYRUS TWO (7TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-390AE,REMOTE (5TR700) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-500V (6TR200) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-700V (9TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-900V (12TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-930,TRẮNG (5TR700) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-930,ĐEN (6TR200) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-940 (8TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-980R (7TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-1500R,REMOTE (10TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-1500RII,REMOTE (11TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-1500AE,REMOTE (10TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-1090 (13TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-1090G (16TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-2000 (11TR800) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-2000III R,REMOTE (17TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-2000SE,REMOTE (23TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-S1 (29TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-S10 (16TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-S10II (25TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-S10III (28TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP DENON PMA-S10III L (32TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP KRELL KAV-400xi,REMOTE (41TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MARANTZ PM-15 (38TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MARANTZ PM-17,REMOTE (9TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MARANTZ PM-19,REMOTE (6TR800) => XEM TẠI ĐÂY 
AMP MARANTZ PM-80 (5TR300) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MARANTZ PM-95 (17TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MARRANTZ PM-99SE (28TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MARANTZ 1122 (7TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MCINTOSH MAC1900 (21TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP MCINTOSH MAC4300V (32TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP NAIM NAIT 5i MKII,FULLBOX (21TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP REVOX B780 (23TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP ROTEL RA-972,REMOTE (8TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP ROTEL RA-985BX,REMOTE (11TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP ROTEL RA-1070,REMOTE (15TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-@707 (7TR800) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-α707KX (13TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-α707XR (15TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-α707MR (17TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-α999DG (9TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-α907 (11TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-@907DR (18TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-@907L EXTRA (18TR500) => XEM TẠI ĐÂY

AMP SANSUI AU-α907NRA (37TR) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-α907i (13TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP SANSUI AU-@907i MOS Limited (18TR500) => XEM TẠI ĐÂY
AMP PHILIPS LHH A200 (9TR200) => XEM TẠI ĐÂY
AMP PIONEER A-04 (5TR800) => XEM TẠI ĐÂY


*PRE/POW:
PRE/POW CARVER C-5/TFM-55 (26TR500) => XEM TẠI ĐÂY
PRE/POW ROTEL RC-970BX/RB-980BX (15TR) => XEM TẠI ĐÂY
PRE/POW ROTEL RC-1070/RB-1070-BLACK,REMOTE (24TR) = XEM TẠI ĐÂY
PRE/POW ROTEL RC-1070/RB-1070-SILVER,REMOTE (25TR500) => XEM TẠI ĐÂY
PRE CARVER C-5 (9TR500) => XEM TẠI ĐÂY
PRE MERIDIAN 541,REMOTE (9TR) => XEM TẠI ĐÂY
PRE ROTEL RC-1070,BLACK,REMOTE (11TR500) => XEM TẠI ĐÂY
POW ACCUPHASE P-400 (31TR) => XEM TẠI ĐÂY
POW CROWN MACRO TECH 24x6 (16TR) => XEM TẠI ĐÂY
POW LUXKIT A504 (10TR) => XEM TẠI ĐÂY
POW ROTEL RB-991 (15TR500) => XEM TẠI ĐÂY
POW SANSUI B-2102 MOS VINTAGE (19TR500) => XEM TẠI ĐÂY
POW SANSUI B-2103 MOS VINTAGE (24TR500) => XEM TẠI ĐÂY
POW VICTOR M-3030 (6TR500) => XEM TẠI ĐÂY


*TUBE:
AMP TUBE SCOTT TYPE 222 (19TR500) => XEM TẠI ĐÂY
PRE/POW MONO BLOCK DYNAKIT PAM-1 + DSC-1/MARK IV (48TR) => XEM TẠI ĐÂY
PRE/POW GOLDEN TUBE AUDIO SEP-1/SE-40 (44TR) => XEM TẠI ĐÂY
PRE ĐÈN MANLEY MODEL LAB LINE (21TR500) => XEM TẠI ĐÂY
PRE ĐÈN VTL TL 2.5,FULLBOX (37TR) => XEM TẠI ĐÂY


*CD PLAYER:
CD ACCUPHASE DP-65,FULLBOX (45TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM DELTA 270,REMOTE (9TR300) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM ALPHA 5,REMOTE (7TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM ALPHA 7,REMOTE (6TR300) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM ALPHA 8SE,REMOTE (9TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM ALPHA 9,FULLBOX (12TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM DIVA 82,FULLBOX (11TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM DIVA 192,SILVER,REMOTE (14TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM FMJ 17,REMOTE (13TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD ARCAM FMJ CD33,FULLBOX (21TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD AURA CD-50,REMOTE (8TR200) => XEM TẠI ĐÂY
CD AUDIO RESEARCH CD2 (24TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD CALIFORNIA AUDIO LABS ICON,REMOTE (7TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD CALIFORNIA AUDIO LABS CL-15,REMOTE (13TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD CARY 303,FULLBOX (25TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD CEC TL5100Z,REMOTE (13TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD CREEK CD60,REMOTE (13TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD CREEK DESTINY,FULLBOX (20TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD/AMP CYRUS 8,REMOTE (31TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD DENON 735 (3TR400) => XEM TẠI ĐÂY
CD DENON 755II (4TR200) => XEM TẠI ĐÂY
CD DENON 1550G,REMOTE (4TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD DENON 1500AE,REMOTE (10TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD DENON 1650AE,FULLBOX (14TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD/SACD DENON SA500,REMOTE (8TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD DENON S10II,REMOTE (15TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD DENON S10III,FULLBOX (17TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD ESOTERIC X-1,REMOTE (21TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD KRELL KAV-300CD,FULLBOX (27TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD LUXMAN D-500X"s,REMOTE (23TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD MAGNAVOX CDB650,REMOTE (5TR500) => XEM TẠI ĐÂY

CD MARANTZ 52,REMOTE (5TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD MARANTZ 6000OSE,REMOTE (5TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD MARANTZ 17D,REMOTE (9TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD MARANTZ SA-11S1,REMOTE (29TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD MARANTZ SA-14 Ver.2,REMOTE (23TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD MARANTZ SA-15S1 (12TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD MCINTOSH MCD7000,REMOTE (ĐÃ BÁN) => XEM TẠI ĐÂY
CD MCINTOSH MCD 7005,REMOTE (19TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD MCINTOSH MCD7008,REMOTE (19TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD MUSICAL FIDELITY X-RAY (11TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD MUSICAL FIDELITY ELEKTRA E600,REMOTE (11TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD NAKAMICHI OSM-7AII,REMOTE (8TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD NAIM 3.5,REMOTE (15TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD NAIM CD5i,FULLBOX (19TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD REVOX B226 THE SIGNATURE (19TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROKSAN KANDY KD-1 MKIII,FULLBOX (13TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROKSAN KANDY KC-1 MKIII,FULLBOX (15TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROTEL RCD-06 SE,REMOTE (9TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROTEL RCD-951,REMOTE (6TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROTEL RCD-965BX,REMOTE (6TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROTEL RCD-970BX,REMOTE (7TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROTEL RCD-991,REMOTE (13TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROTEL RCD-1070-BLACK,FULLBOX (11TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD ROTEL RCD-1072-BLACK,REMOTE (12TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD SONY XA30ES,REMOTE (6TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD SONY SCD-XA333ES,REMOTE (11TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD SONY XA-777ES,REMOTE (21TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD PHILIPS 104 (7TR500) => XEM TẠI ĐÂY

CD PHILIPS 610,REMOTE (4TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD PIONEER PD-T04,REMOTE (3TR600) => XEM TẠI ĐÂY
CD PIONEER PD-3000 (7TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD PIONEER PD-HL5,REMOTE (5TR800) => XEM TẠI ĐÂY
CD PIONEER PD-HS7,REMOTE (9TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CD TEAC Z5000,REMOTE (5TR200) => XEM TẠI ĐÂY
CD TEAC VRDS-20,REMOTE (20TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD WADIA 6,CHÂN CHÉN,REMOTE (40TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD WADIA 21,CHÂN CHÉN,REMOTE (49TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD WADIA 850,CHÂN CHÉN,REMOTE (63TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD YAMAHA S1000,FULLBOX (17TR) => XEM TẠI ĐÂY
CD YAMAHA CDX-10000,REMOTE (24TR) => XEM TẠI ĐÂY
CƠ/DA CALIFORNIA AUDIO LABS DELTA/SIGMA II,REMOTE (19TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CƠ TEAC VRDS-T1,REMOTE (11TR) => XEM TẠI ĐÂY

*CASSETTE DECK:
CASSETTE DECK NAKAMICHI 700 (13TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CASSETTE NAKAMICHI DRAGON (26TR500) => XEM TẠI ĐÂY
CASSETTE DECK REVOX B-215 (21TR500) => XEM TẠI ĐÂY
TUNER ARCAM ALPHA 8 (2TR500) => XEM TẠI ĐÂY

*EQUALIZER:
LỌC ADC SS-315X (5TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LỌC BSR EQ-3000,MADE IN JAPAN (4TR700) => XEM TẠI ĐÂY

LỌC YAMAHA EQ-70 (3TR200) => XEM TẠI ĐÂY

*CABLE:
DÂY AV ACCUPHASE,DÀI 1 MÉT (3TR200) => XEM TẠI ĐÂY
DÂY CU ROA CD REVOX B226 (800K) => XEM TẠI ĐÂY


*LOA:
LOA BOSE 301 SERI III (12TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA BOSE 301 SERI 4 (7TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA BOSE 4.2 SERI II (13TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA BOSE 6.2 (7TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA B&W CDM 2 (10TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA B&W CDM2 SE (11TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA B&W 602 S3 (13TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA B&W DM6 (28TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA CELESTION SL-6Si (14TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA SONUS FABER CONCERTINO HOME (25TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA SONUS FABER CONCERTINIO BI-WIRE (28TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA SONUS FABER CONCERTO PIANO,FULLBOX (32TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA BASS JBL LE14a (10TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA JBL S99 LANCER (18TR500) => XEM TẠI ĐÂY
LOA JBL 4406 (7TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA PIONEER S-55TWINX (6TR) => XEM TẠI ĐÂY
LOA YAMAHA AST-SF90 (3TR500) => XEM TẠI ĐÂY

Sửa lần cuối lúc 17:37 20/09/2017 | Up 17 lần, lần cuối lúc 13:37 19/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#1 12:36 29/06/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
16 bạn bè
 Kết bạn
PRE/POW ROTEL RC-1090/RB-1090: CẢ BỘ ĐẸP,NGUYÊN BẢN,FULLBOX,AC 120V. GIÁ: 61TR VNĐ
POW CROWN MACRO TECH 24x6: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 16TRVNĐSửa lần cuối lúc 18:39 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#2 12:41 29/06/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
16 bạn bè
 Kết bạn
AMP ROTEL RA-985BX: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE,AC 120V. GIÁ: 11TR VNĐ

AMP MCINTOSH MAC1900: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AM-FM THU PHÁT TỐT,AC 120V. GIÁ: 21TR VNĐPRE/POW CARVER C-5/TFM-55: CẢ BỘ ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE,AC 120V. GIÁ: 26TR500 VNĐ


LỌC ADC SS-315X: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 5TR500 VNĐ

Sửa lần cuối lúc 18:43 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#3 16:28 29/06/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
16 bạn bè
 Kết bạn
POW ROTEL RB-991: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 15TR500
LỌC BSR EQ-3000: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,MADE IN JAPAN,AC 120V. GIÁ: 4TR700

LỌC YAMAHA EQ-70: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 100V. GIÚA: 3TR200AMP NAIM NAIT 5i MKII: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,FULLBOX,AC 230V. GIÁ: 21TR500

PRE/POW ROTEL RC-1070/RB-1070: CẢ BỘ ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE,AC 120V-230V. GIÁ: 25TR500

AMP MARRANTZ PM-99SE: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 100V. GIÁ: 28TR500Sửa lần cuối lúc 19:11 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#4 18:58 11/09/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
16 bạn bè
 Kết bạn
AMP AR MODEL AU: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 18TR VNĐ
PRE/POW ROTEL RC-970BX/RB-980BX: CẢ BỘ ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 15TR VNĐ
AMP REVOX B780: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,ĐA DÒNG ĐIỆN. GIÁ: 23TR500 VNĐ


AMP TUBE SCOTT TYPE 222: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 19TR500 VNĐ
Cấu hình: 2 bóng pre 12ax7, 2 bóng phono 12ax7, 2 bóng driver 6BL8, bóng nắn GZ34, 4 bóng công suất EL84.
AMP MCINTOSH MAC4300V: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 32TR VNĐ
Sửa lần cuối lúc 19:14 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#5 19:00 11/09/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
AMP SANSUI AU-α907i: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 100V. GIÁ: 13TR500 VNĐAMP SANSUI AU-@907i MOS Limited: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 100V. GIÁ: 18TR500 VNĐ
AMP ROTEL RA-1070: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE HỌC,AC 120V. GIÁ: 15TR VNĐAMP KRELL KAV-400xi: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE,AC 120-220V. GIÁ: 41TR VNĐPRE/POW MONO BLOCK DYNAKIT PAM-1 + DSC-1/MARK IV: AC 120V. GIÁ: 48TR VNĐ
CẤU HÌNH BÓNG:
PRE PAM-1:    12AX7 x 2
POW MARKIV: 1 x 7199, 1 x GZ34, 2 x EL34
Sửa lần cuối lúc 19:19 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#6 19:26 11/09/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#7 16:30 29/06/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
AMP CONCEPT 11.0: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AM-FM THU PHÁT TỐT,AC 120V. GIÁ: 25TR VNĐ


AMP CREEK 4140S2: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 7TR900 VNĐ


PRE ROTEL RC-1070: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE,AC 120V. GIÁ: 11TR500 VNĐSửa lần cuối lúc 18:51 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#8 10:41 30/06/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
AMP ARCAM DIVA A90: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,FULLBOX,AC 115V-230V. GIÁ: 16TR VNĐ

AMP SANSUI AU-@ 907DR: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 100V. GIÁ: 18TR500 VNĐ
AMP SANSUI AU-@907L EXTRA: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 100V. GIÁ: 18TR500 VNĐ
PRE MERIDIAN 541: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE,AC 115V. GIÁ: 9TR VNĐ


Sửa lần cuối lúc 18:54 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
#9 23:57 30/06/2017
Điện thoại: 0903776650
Địa chỉ: 147d đội cung,p9,q11
PRE/POW GOLDEN TUBE AUDIO SEP-1/SE-40: CẢ BỘ ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 110V. GIÁ: 44TR VNĐ
Cấu hình bóng :
Pre:  6922/6DJ8 x 1
Pow: 6SN7GTB x 2 , 6L6/5881 x 6

POW ACCUPHASE P-400: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,CLASS A 50W,AC 100V. GIÁ: 31TR VNĐ

PRE CARVER C-5: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,AC 120V. GIÁ: 9TR500 VNĐ

AMP ARCAM FMJ A22: MÁY ĐẸP,NGUYÊN BẢN,REMOTE,AC 230V. GIÁ: 18TR VNĐ


Sửa lần cuối lúc 18:57 11/09/2017
UPDATE LIST HÀNG Ở ĐẦU TRANG.

ĐC: 147D,Đội Cung,P9,Q11.
ĐT: 0903.776650 - 0904.776650 (Sa).
STK: Vietcombank : 025 100 247 9564 - Hứa Sa.
STK: Vietinbank : 1070 0021 5266 - Hứa Sa.
Trang    1   2  3  Trang kế
  Chức năng mới: UP bài không cần phải đăng phản hồi mới. Để UP bài bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.